Hartlik welkom aan almal wat hierdie nuusbrief lees. Ons hoop om op hierdie manier die jongste opgradering van die sekuriteit van ons dorp Boesmansriviermond, Riversbend en Nature’s Landing oor te dra.

Eerstens wil ek graag almal bedank wat betrokke is by die beveiliging van ons gebied en die proaktiewe manier waarop eienaarskap van ons dorpie geneem is vir die beskerming van ons tuiste. Daar is te veel name om almal te noem, daarom net: knap gedaan! As elkeen net ‘n klein bietjie doen, sorg dit dat ons gemeenskap op die ou end veiliger is.


Daar is ‘n paar punte hier onder wat genoem moet word:

Daar is baie sekuriteitWhatsAppgroepe wat deur besorgde mense begin is en wonderlik is en goed werk in die gemeenskap. As Buurtwaglid van die Nagwaakspan moes ons die groepe in meer hanteerbare maniere vorm deur kleiner groepies te skep om dit meer effektief in terme van reaksie te maak. Riversbend was ‘n jaar gelede ‘n hoë teikengebied en ‘n Riversbend Noodgroep is gevorm. ‘n Riversbend Gespreksgroep vir sekuriteit is ook gestig om relevante sake rakende sekuriteit- en intelligensiesake te deel, wat uitstekende bewys is dat die gemeenskap eienaarskap geneem het. Hierdie groepe word ook deur Hi-Tec en SAPD gemonitor. Die gevolg was dat sommige lede van die gemeenskap radios en sterk soekligte vir ons Nagwaakspan gekoop het sodat die spinal hoe groter word.

Daar is besluit om dieselfde struktuur in Boesmansdorpie te implementer. Die BRM “Talk Security” WhatsApp-groep is gevorm slegs vir inwoners en huiseienaars. Die rede hiervoor is dat sommige ander groepe te veel buitestaanders op hulle groep het wat nie hier woon of eiendom hier besit nie, wat dit moeilik maak om te bestuur. Die groep werk wonderlik saam en is goed gedissiplineerd en Hi-Tec en SAPD het baie komplimente vir hierdie groep aangesien hulle baie help met die deel van relevante inligting.

Wat die Nagwagspan betref: wanneer ons op patrollie is of besig is met reaktiewe mobilisasie, plaas ons al ons gedeelde inligting van ons werklike posisie afhangende van die area op die groepkommunikasie platform. So kan die gemeenskap sien wanneer ons uit is en waar ons is op enige gegewe tydstip tydens die operasie.

Riglyne van die Nagwagspan: ons is slegs ‘n verdedigende en reaktiewe span. Ons span blokkeer ons omgewing tydens ‘n inbraak en laat Hi-Tec en SAPD doen wat hulle moet doen.

Wanneer ons patroleer, is dit om meer sigbaar te wees en het sodoende met meer sukses potensiële misdadigers uit ons area verdryf.

‘n Paar dames het ook by ons groep aangesluit met baie sukses en ons verwelkom julle as lede.

Die Nagwagspan werk as ‘n span saam en nie as individue nie. Ons ketting is net so sterk as ons swakste skakel. Groot lof aan die eindelose laat nagte en deursettingsvermoë van al die toegewyde lede. Ons werksverhouding met die SAPD en HI-Tec was wonderlik en ons vul mekaar aan in ons verskeie rolle. Die verhouding met die Boknes buurtwag en deel van inligting het daartoe gelei dat die goeie samewerking en ooreenkoms om mekaar fisies te ondersteun om oortreders te vang ons gemeenskappe veiliger gemaak het.

Ons Nagwagspan wil almal wat tot die operasionele fonds bygedra het, graag bedank. Dit word opreg waardeer. Daar is egter nog ‘n lang pad voor om al die operasionele toerusting te kry, bv.

 • Taktiese baadjies met identifiserende kentekens.
 • Magnetiese identifikasiekentekens vir voertuie.
 • “LED Lenser” kopligte om snags met los hande te kan soek.
 • “LED” flitsende ligte (slegs wit en groen) vir voertuie.
 • Opleidingskursusse vir Buurtwag asook Antistroop- en Rampbestuur. Dit kan ‘n groot rol speel in brandbeheer, verkeer- , ramp- en padongelukbestuur.
 • Meer kommunikasieradios.

Nogmaals baie dankie aan almal wat fondse bygedra het. Sien asseblief die brief van die BRRAG-voorsitter hier onder.


Donasies vir Boesmans en Riversbend Buurtwagoperasies

Aan alle inwoners en huiseienaars in Boesmans en Riversbend (nie net lede van BRRAG nie) –

Soos die meeste van julle reeds weet, het die misdaad in Boesmans en Riversbend tot ongewenste vlakke gestyg. Gelukkig het die teenwoordigheid van die Buurtwaggroepe die gewenste effek om die situasie te beheer. In erkenning van hierdie vrywillige diens, waarby al die inwoners en huiseienaars baat, het verskeie inwoners reeds ruim bygedra met radios en flitsligte terwyl ander donasies aangebied het tot die vaste en operasionele kostes.

BRRAG, as ‘n geouditeerde NWO, is versoek om namens die Buurtwag sodanige skenkings te aanvaar en te bestuur vir die doel waarvoor dit gegee is. (In terme van Klousule 3.1.9 van die BRRAG Grondwet is BRRAG is gemagtig om met ander organisasies saam te werk wat die gemeenskap bevorder – een hiervan is om die welstand van lede van BRRAG te bevorder).

Indien jy ‘n donasie wil gee vir die vaste kostes en deurlopende operasionele kostes van die Buurtwag, deponeer dit in die BRRAG bankrekening.

Elektroniese betaling aan:

Bank: Standard Bank
Takkode: 051117, Kenton-on-Sea
Rekeningnr: 281116393
Betalingsverwysing: “N-WATCH / Naam”

Alle donasies is uitsluitlik vir operasionele kostes van die Buurtwag. Maak asseblief seker dat jou verwysing die term N-WATCH bevat om te verseker dat dit aangewend word vir die doel waarvoor dit inbetaal is.
Nota: Hierdie fondsinsameling is spesifiek vir die buurtwaggroep wat nie in assosiasie is of beheer word deur BRRAG nie. Dit is ook nie deel van die fondsinsameling vir die Kersfees sekuriteitspoging wat deur BRRAG oor die Desembervakansie behartig en bestuur word nie.

Lӧtter Wepener
Voorsitter : BRRAG


Misdaad

Die daaglikse toename in misdaad te wyte aan die sosio-ekonomiese klimaat kan ongelukkig nie altyd heeltemal voorkom word nie, maar slegs beheer word en dit vir misdadigers moeilik maak om in ons area in te kom. Die volgende onrusbarende punte moet egter onder almal se aandag gebring word sodat stappe geneem kan word. Baie vakansiehuise word nie deur Hi-Tec gemonitor nie en misdadigers kruip daar weg omdat hulle dit weet.

Baie mense is steeds nalatig ten opsigte van die volgende:
 • Buitedeure van huise word oopgelos.
 • Motordeure word nie gesluit nie.
 • Vensters word oopgelaat.
 • Alarms word nie geaktiveer met slaaptyd nie.
 • Tuingereedskap word in die tuin gelaat en kan as wapen gebruik word.
 • Hekke by eiendomme word oopgelaat.
 • Huiseienaars met buitestrale verwyder nie steurende plantegroei om die strale nie. Die hoeveelheid
 • valsalarms is besonder hoog en moet drasties aangespreek word.
 • Daar is nie genoeg sekuriteitsbeligting om sekere huise nie.
 • Inwoners en huiseienaars neem mense in diens wat nie behoorlik nagevors is nie. Afskrifte van hulle ID-boeke moet altyd gehou word en die SAPD het aangebied om persone in jou diens te keur.
 • Sommige inwoners verskaf kos aan mense van die straat af en moet ontmoedig word. Ook misdadigers klop aan deure en kyk dinge deur, in welke geval dit aan die sekuriteitsgroepe gerapporteer moet word.
 • Huiseienaar moet verkieslik al hulle elektroniese apparate merk en foto’s van essensiële items neem. Juwele moet veilig bewaar word.
 • Neem videos van al jou huishoudelike goedere en stoor op ‘n veilige plek. Dit sal help tydens ‘n ondersoek om misdadigers te identifiseer en in hegtenis te neem.

Die SAPD rig ‘n ernstige versoek dat misdadige insidente gerapporteer word, hoe klein ookal.


Statistiek vir 26 July – 8 August is:

SAPD – sake geopen  HI-TEC Insidente
BRM – 11 BRM – 17
RIVERSBEND – 7 RIVERSBEND – 8

Dit het ‘n negatiewe effek op die statistiek en hulpbronne wat beskikbaar gemaak word om misdaad te bekamp vir die SAPD op stasievlak. As daar nie misdaad gerapporteer word nie, kan geen hulpbronne soos mannekrag en voertuie, aan hulle gegee word nie.

RAPPORTEER ASSEBLIEF ALLE MISDAADINSIDENTE EN/OF GEE IEMAND ANDERS DIE MANDAAT OM DIT TE DOEN.

Tans probeer ons ‘n sentrale kontrolekamer vir die ondersoekkameras vir Boesmans, Riversbend, Boesmans Industrieel en Nature’s Landing kry. Dit word vir 24 uur per dag deur Hi-Tec en/of Boesmans / Riversbend inwoners gemonitor om deel te neem aan die buurtwag. Hierdeur kan ons, oud en jonk, as gemeenskap eienaarskap neem van ons dorpie om elkeen ‘n klein bietjie te doen.

Vriendelike groete

Ference Toth
(BRRAG: SEKURITEITSUBKOMITEE)

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!