April Nuusbrief 2019

Van die Redakteur Welkom by ons tweede Nuusbrief vir 2019 Met ons besigste tyd van die jaar agter die rug, gaan die inwoners van Boesmans en Riversbend aan met hulle gewone daaglikse roetine en maak reg vir die winter wat kom. Die weer het goed gehou tydens die...

April Newsletter 2019

From the Editor’s Desk Welcome to our second Newsletter of 2019 With our busiest time of the year far behind us, the residents of both Bushman’s River Mouth and Riversbend are settling back into their daily routine of life in a small village for the forthcoming winter...
Januarie Nuusbrief 2019

Januarie Nuusbrief 2019

Van die Redakteur Welkom by die eerste Nuusbrief van 2019 Namens Boesmans se Belastingbetalersorganisasie (BRRAG) wil ons graag aan almal ‘n laat Gelukkige Nuwejaar toewens. Dit kom van almal wat betrokke is by die deurlopende instandhouding van hierdie pragtige plek...
January Newsletter 2019

January Newsletter 2019

From the Editor’s Desk Welcome to the first Newsletter of 2019 On behalf of the Bushman’s Ratepayers Organisation (BRRAG) we would like to take this opportunity to wish you all a belated Happy New Year from all of us who are involved with the ongoing maintenance of...
September Nuusbrief 2018

September Nuusbrief 2018

Van die Redaksie Welkom by die vierde Nuusbrief van die jaar. Winter is ‘n seisoen wat niemand regtig geniet nie, veral Suid-Afrikaners. (Insluitende almal wat ek in Boesmans ken en ek sluit myself in by daardie kategorie). Ons is geneig om rondom Juliemaand te...
September Newsletter 2018

September Newsletter 2018

From the Editor’s Desk Welcome to the fourth Newsletter of the year. Winter’s the time that nobody really enjoys, especially South Africans. (Including all of those that I know here in Bushman’s, and I now include myself in that category). We tend to hibernate around...