July Newsletter 2020

July Newsletter 2020

From the Editors desk Many years ago in the 1950’s there was a Sci-Fi movie called The Day The Earth Stood Still and the reason I remembered this particular movie was that it was eerily like the effect that Covid 19 has had upon us all over the past months. One moment...
Julie Nuusbrief 2020

Julie Nuusbrief 2020

Van die Redakteur Baie jare gelede in die 1950’s was daar ‘n Wetenskapsfiksie-rolprent “The Day The Earth Stood Still” en die rede waarom ek die spesifieke rolprent onthou, was omdat dit onheilspellend ooreenkom met die effek wat Covid- 19 die afgelope paar maande op...
July Newsletter 2020

April newsletter 2020

Membership renewal Please renew your membership if not yet done… we use all the membership fees to maintain our Villages. Payment ref: Name.xxstreet.Subs. Please note that all unidentified amounts paid to BRRAG go towards Village maintenance. If you wish to support a...
Julie Nuusbrief 2020

April nuusbrief 2020

Hernuwing van lidmaatskap Hernu asseblief jou lidmaatskap indien dit nog nie gedoen is nie. Al die ledegeld word vir instandhouding van die dorp gebruik. Betalingsverwysing: Naam.xxstraat.Ledegeld. Neem asb kennis dat alle geld wat ons nie kon identifiseer nie, aan...
July Newsletter 2020

March newsletter 2020

Newsletter from the Editors desk Feedback on the current water situation Water plays a major role in all of our lives and especially here in Bushman’s River Mouth and Riversbend, where local residents and holiday makers, were, during the Christmas holiday season,...
Julie Nuusbrief 2020

Maart nuusbrief 2020

Van die Redakteur Terugvoering oor die huidige watersituasie Water speel ‘n groot rol in almal van ons se lewe veral hier in Boesmansriviermond en Riversbend waar plaaslike inwoners en vakansiegangers gedurende die Kersfeesvakansie aan waterbeperkings onderworpe was...