Mei Nuusbrief

Mei Nuusbrief

Lidmaatskap en Fondse Hernu asseblief jou lidmaatskap sodat ons die dinge kan doen wat ons dorpie in so mooi toestand hou. Nie seker of jy reeds hernu het nie? Stuur ‘n epos aan bushmansratepayers@gmail.com en ons sal raad gee. Ons het ‘n tender gestuur vir ‘n kontrak...
May Newsletter

May Newsletter

Membership and funds Please renew your membership so that we can do the things that keep our Village in a beautiful condition. Not sure if you have renewed? Send an email to bushmansratepayers@gmail.com and we shall advise you.  We have tendered for a contract to...
Mei Nuusbrief

Maart Nuusbrief

Lede Ons ledegetal is teleurstellend laag … Hernu asseblief indien jy dit nog nie gedoen het nie. R 350 Ledegeld.xxStraat.Naam BRRAG Standard Bank Kenton-on-Sea Rekeningnommer: 281116393 Komitee Ons verwelkom by die Komitee vir ….Jan Stark wat ook aangesluit het...
March Newsletter

March Newsletter

Membership Our membership numbers are disappointingly down…. Please renew if you have not done so. R 350 Subs.xxStreet.Name BRRAG Standard Bank Kenton on Sea Account number: 281116393 Committee Welcome to the committee….Jan Stark who also joined to assist with some of...
Mei Nuusbrief

Januarie Nuusbrief

SEKURITEIT  Die 2020 / 2021 Feesseisoen het gekom en gegaan. Ons is jammer dat soveel lede moes wegbly maar ons hoop dat die inenting hierdie jaar dinge sal verander. Eerstens, ‘n groot, groot dankie aan almal vir die ruim bydraes ten bate van die Desember...
May Newsletter

January Newsletter

SECURITY The 2020 / 2021 Festive Season has come and gone. We are sorry that so many members had to stay away but we hope that a vaccine will change things this year. Firstly, a big, big thank you to you all for the generous contributions to the December security...

Stay informed

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and sign up.

You have Successfully Subscribed!