Maart Nuusbrief

Maart Nuusbrief

Lede Ons ledegetal is teleurstellend laag … Hernu asseblief indien jy dit nog nie gedoen het nie. R 350 Ledegeld.xxStraat.Naam BRRAG Standard Bank Kenton-on-Sea Rekeningnommer: 281116393 Komitee Ons verwelkom by die Komitee vir ….Jan Stark wat ook aangesluit het...
March Newsletter

March Newsletter

Membership Our membership numbers are disappointingly down…. Please renew if you have not done so. R 350 Subs.xxStreet.Name BRRAG Standard Bank Kenton on Sea Account number: 281116393 Committee Welcome to the committee….Jan Stark who also joined to assist with some of...
Maart Nuusbrief

Januarie Nuusbrief

SEKURITEIT  Die 2020 / 2021 Feesseisoen het gekom en gegaan. Ons is jammer dat soveel lede moes wegbly maar ons hoop dat die inenting hierdie jaar dinge sal verander. Eerstens, ‘n groot, groot dankie aan almal vir die ruim bydraes ten bate van die Desember...
January Newsletter

January Newsletter

SECURITY The 2020 / 2021 Festive Season has come and gone. We are sorry that so many members had to stay away but we hope that a vaccine will change things this year. Firstly, a big, big thank you to you all for the generous contributions to the December security...
January Newsletter

November Newsletter 2020

Welcome to Boesmansriviermond. We trust that all residents and visitors will experience a wonderful season and a wind free holiday. We wish our members and families a Merry and Blessed Christmas, as well as our best wishes for Hanukkah to our Jewish friends. We hope...
Maart Nuusbrief

November Nuusbrief 2020

Welkom by Boesmansriviermond. Ons vertrou dat al die inwoners en besoekers ‘n wonderlike seisoen en windlose vakansie sal ervaar. Aan ons lede en gesinne wens ons ‘n gelukkige en geseënde Kersfees toe asook ons beste wense vir Hanukkah aan ons Joodse vriende. Ons hoop...

Stay informed

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and sign up.

You have Successfully Subscribed!