Mei Nuusbrief 2022

Mei Nuusbrief 2022

 Ledegeld Ons versoek vriendelik dat jou jaarlikse ledegeld van R350 (of enige groter bedrag wat baie gewaardeer sal word) vir 2022 elektronies inbetaal word. Ons het ongelukkig nie die fasiliteite om kontant te aanvaar nie. ‘n Groot dankie aan Veronique Jones vir...
May Newsletter 2022

May Newsletter 2022

 Membership fees You are encouraged to pay your 2022 annual membership fees of R350 (or any amount more than this would be greatly appreciated). Please do payment electronically as we do not have the facilities to receive cash. We owe Veronique Jones a huge thanks...
Mei Nuusbrief 2022

Maart nuusbrief 2022

Veiligheidswagte vir kersvakansieseisoen Die nagwagte het die gewenste uitwerking gehad. Daar was slegs twee voorvalle van kriminele gedrag op 23 Desember en alle skuldiges, wat vakansiegangers was, is met die hulp met die kameras in ons dorp geïdentifiseer. Dit toon...
May Newsletter 2022

March newsletter 2022

Security guards for Christmas holiday season The guarding at night had the desired effect. There were only two incidents of criminal behaviour on 23 December and all culprits, who were holidaymakers, were identified with the assistance with the camaras in our town. It...
Mei Nuusbrief 2022

Desember Nuusbrief

Welkom by Boesmansriviermond Dit is wat jy sien wanneer jy die ou dorpie inry. En die verwelkoming is vir almal wat tydens die vakansieseisoen in ons paradys langs die rivier sal wees. Die kennisgewingbord is destyds deur munisipale beamptes afgehaal toe daar pogings...
May Newsletter 2022

December Newsletter

Welcome to Boesmansriviermond That is the sign awaiting you as you enter the old Village. But the welcome is extended to you all who will be in our little paradise along the River this holiday season. The notice board was discarded by the municipal officials a few...

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!