News

What’s happening in Bushman’s River Mouth

December newsletter 2023

December newsletter 2023

December newsletter: Congratulations to Dot, a member for many years! Come with us to the Christmas market. Read more about our main projects. Come eat at our own eatery. And so much more.

read more
Desember nuusbrief 2023

Desember nuusbrief 2023

Desember nuusbrief: Veels geluk aan Dot, al ‘n lid vir baie jare lank! Kom saam ons na die Kersmark toe. Lees meer oor ons hoofprojekte. Kom eet by ons eie eetplekkie. En nog so veel meer.

read more
September nuusbrief 2023

September nuusbrief 2023

September het aangebreek met al die pragtige bloeisels en… springgety… Kyk bietjie na die ‘nuwe voorkoms Boesmansriviermond’. Lees alles oor BRRAG se drie GROOT projekte.

read more
September newsletter 2023

September newsletter 2023

September has arrived with all the beautiful blossoms and… spring tides…Have a look at the ‘new look Boesmansriviermond’. Read all about BRRAG’S three MAJOR projects.

read more
Julie nuusbrief 2023

Julie nuusbrief 2023

GROOT NUUS – BRRAG is nou amptelik die huurder van die Boesmansriviermond Dorpsaal. Kariega Wildreservaat brei uit – hoe dit die Boesmansrivier raak.

read more
July newsletter 2023

July newsletter 2023

BREAKING NEWS – BRRAG is now the official tenant of the Boesmansriviermond town hall. Kariega Game Reserve expands – how it affects the Boesmans River.

read more
Junie nuusbrief 2023

Junie nuusbrief 2023

In hierdie uitgawe: Ons het nuus oor die vernuwing van ons tennisbane, ‘n minder gereelde besoeker in Riversbend, sommige paaie wat herstel word en meer.

read more
June newsletter 2023

June newsletter 2023

In this edition: We have news about the renewal of our tennis courts, a less frequent visitor in Riversbend, some roads being repaired and more.

read more
April nuusbrief 2023

April nuusbrief 2023

In hierdie uitgawe: Ledegeld, ons BRRAG 100-klub, nuwe komiteelede, bietjie nuus oor die water, nagwag en soveel meer.

read more
April newsletter 2023

April newsletter 2023

In this edition: Membership fees, our BRRAG 100 club, new committee members, some news about the water, night watch and so much more.

read more
Januarie nuusbrief 2023

Januarie nuusbrief 2023

Nie ‘n enkele misdaadverwante voorval hierdie Desember nie! Kry jou BRRAG-plakker, kom meer te wete oor ons eksklusiewe WhatsApp-groep vir slegs lede. Ook, hoe om daardie ESKOM-foute aan te teken…

read more
January newsletter 2023

January newsletter 2023

In this edition:  Not a single crime related incident this December! Get your BRRAG decal, learn about our exclusive members-only WhatsApp group. Also, how to log those ESKOM faults…

read more
Chair report (Afrikaans) 2022

Chair report (Afrikaans) 2022

Die afgelope jaar het u komiteelede, min soos hulle, voortgegaan met beperkte projekte in belang van inwoners, huiseienaars en alle vakansiegangers.

read more
Chair report (English) 2022

Chair report (English) 2022

This past year saw your committee members, few as they are, continuing with limited projects in the interests of residents, homeowners, and all holidaymakers.

read more
November nuusbrief 2022

November nuusbrief 2022

Moenie misloop nie! ‘n Kiosk by die sleephelling, die immergewilde BRRAG Kersmark, ‘n fantastiese vakansieprogram vir almal en ‘n geheimsinnige meerminne-verhaal.

read more
November newsletter 2022

November newsletter 2022

Get the latest scoop! A kiosk at the slipway, the ever popular BRRAG Christmas market, a fantastic holiday line-up for everyone and a mysterious mermaids tale.

read more
Kenton dune update

Kenton dune update

Please assist. We have appointed MER environmental consultants and Dr. Jeremy Ridl as our environmental lawyer.

read more
Mei Nuusbrief 2022

Mei Nuusbrief 2022

In hierdie nuusbrief kan jy lees oor ledegeld, nuwe lede, BRRAG by die werk, Kenton Sand Dune, Boardwalk, watersake en soveel meer.

read more
May Newsletter 2022

May Newsletter 2022

In this newsletter you can read about membership fees, new members, BRRAG at work, Kenton Sand Dune, Boardwalk, water matters and so much more.

read more
Chair report

Chair report

We welcome all members, residents, and holiday makers as well as Stuart Clarkson (Chair: Estuary Care) and Captain Tommie Parkinson, SAPS station commander.

read more
Kenton Sand Dune Petition

Kenton Sand Dune Petition

The silting of the Bushman’s River has become a real danger for our future. We must all stand together to prevent any steps that may further endanger our river mouth. We call on concerned persons to show your support for us to oppose proposed steps that may further...

read more
Maart nuusbrief 2022

Maart nuusbrief 2022

Veiligheidswagte vir kersvakansieseisoen, Lidmaatskapfooie, Komiteelede, en soveel meer waaroor jy kan lees in hierdie uitgawe van ons nuusbrief.

read more
March newsletter 2022

March newsletter 2022

Security guards for Christmas holiday season, Membership fees, Committee members, and so much more you can read about in this edition of our newsletter.

read more
Desember Nuusbrief

Desember Nuusbrief

Welkom by Boesmansriviermond. In hierdie nuusbrief sal jy al die jongste opdaterings oor sekuriteit, parkeerplekke, lidmaatskap, die tennisbane, kamerafondse, waterbesparing en meer vind.

read more
December Newsletter

December Newsletter

Welcome to Boesmansriviermond. In this newsletter you will find all the latest updates on security, car parks, membership, the tennis courts, camera funds, water saving and more.

read more
Oktober Nuusbrief

Oktober Nuusbrief

Lees meer oor ons lidmaatskap, sekuriteit, waterkwessies, die tennisbane, die 100 klub, kamerafondse en nog baie meer. Ons het ‘n historiese agtergrond waarop u kan lees.

read more
October Newsletter

October Newsletter

Read about our memberships, security, water issues, , the tennis courts, the 100 club, camera funds and so much more. We haven have some historical background for you to read about.

read more
Julie Nuusbrief

Julie Nuusbrief

Die Wet op Persoonlike inligting, Nr. 2 van 2013 (POPIA) is van krag vanaf 1 Julie 2021. Sien Brrag aan die werk en vind uit wie die wenners is van die 100 klub.

read more
July Newsletter

July Newsletter

Protection of Personal Information Act, No.2 of 2013 (POPIA) is effective as of 1 July 2021. See what BRRAG has been up to and find out who the lucky winners are from our 100 Club.

read more
Mei Nuusbrief

Mei Nuusbrief

Repairs to the tennis courts, welcome to new committee members, an update on the ongoing water delivery issues and news about road infrastructure & maintenance.

read more

Join us and make a difference

Help us preserve our spot in paradise!

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!