NUWE EPOSADRESboesmansratepayers@gmail.com

100 jaar oud!

Veels geluk aan Dot, al ‘n lid vir baie jare lank!. Dot, dit is ‘n wonderlike mylpaal, maar nie halfpad so spesiaal en wonderlik soos jy is nie!

Kersmark

Ons vier hoofprojekte

EERSTE: DORPSAAL SE GEBOU

 

Die BRRAGkomitee het met die restourasie en onderhoud begin om die Dorpsaal tot sy vorige glorie te herstel. Ons is dankbaar vir die oorweldigende terugvoering ontvang van inwoners en plaaslike besighede, waarvan sommige ruim borgskappe ten bate van hierdie strewes beloof het. Baie dankie aan elkeen wat ons finansieel ondersteun het in hierdie taak. Kom kyk gerus hoe ons gewerk het om die vervalle saal te transformeer. Finansiële bydraes kan by ons gewone rekening inbetaal word met verwysing straatnaam en nommer en die word “saal”. Ons het tot dusver bykans 80k aan herstel spandeer.

Ons hoop dat hierdie fasiliteit weereens sal dien om allerhande funksies en aktiwiteite te akkommodeer. Ons verskaf ook Wi-Fi, met vriendelike vergunning van Aron Southey, en die saal sal geskik wees vir vergaderings en konferensies. Ons het ‘n eerste klomp stoele aangekoop en tafels is geleen by Round Table. Ons sal die kantore en saal toerus wanneer en indien ons finansieel daartoe in staat is. Cas Vorster het ‘n klavier en snoekertafel geskenk wat ons sal herstel. Die konferensietafels is deur Chester Wilmot (Voorsitter van Estuary Care) en Cas Vorster geskenk.

TWEEDE: STORMSKADE

Skinderboomplatform eksie perfeksie na herstel.

Die naweek van 16 / 17 September is gekenmerk deur rowwe seetoestande en uitermatige hoë getye. Daar was heelwat skade in ons gebied. Kenton het sy ikoniese Carriage Rock verloor, en baie skade is veroorsaak by Middlebeach. Ons jettie is ernstig beskadig en die skinderboomplatform is gedeeltelik weggespoel – een van ons banke is op die Kentonstrand opgetel!

Ons het by die Munisipaliteit vir skadebefondsing aansoek gedoen wat op hulle beurt by die regering daarvoor aansoek doen. Wie weet, dalk kry ons hulp. Intussen het BRRAG kontrakteurs genader om te help om die hoofareas vir die Desembervakansie te herstel. Ons het ‘n boodskap vir hulp via WhatsApp gestuur en ons bedank al ons inwoners en lede vir die wonderlike reaksie. Ons hoop om R75 000 in te samel om die basiese te herstel. Help ons asseblief met betalings in die gewone rekening met verwysing (straatnaam en nommer) en die woord “skade”.

Komiteelid Duard Scholtz en personeel besig om die jettie te herstel en te herinstalleer na die stormskade.

Kamerafondsspan herinstalleer die lig en sleephellingkamera wat weggespoel het.

Promenade herstelwerk aan die gang

DERDE: DESEMBERSEKURITEIT

Ons beplan vir ons gewone addisionele sekuriteit gedurende die vakansietyd. Waarom so vroeg? Omdat ons die diensverskaffer betyds moet inlig hoeveel veiigheidswagte ons nodig het want hulle moet die wagte huur en seker maak dat hulle behoorlik opgelei is om te voldoen aan die relevante wetgewing vir veiligheidswagte. Dit kan nie oornag gebeur nie. Ons moedig lede aan om aan te hou om bydraes te gee ten bate van die Desembersekuriteitsfonds sodat ons die beplanning kan doen ooreenkomstig ons finansies teen middel November 2023. Dra asseblief ruim by. Ons het omtrent R200 000 – R250 000 nodig.

Betaling kan soos volg geskied:
BRRAG: Standard Bank
Takkode: 051117
Kenton-on-Sea
Rekeningnommer 281116393.
Verwysing: Wagte.xx.Straat.Naam.

Stuur asseblief ‘n eposbewys van betaling aan boesmansratepayers@gmail.com om ons te help om die korrekte huise te identifiseer wat bygedra het tot hierdie beskermingsprojek.

Riversbend huiseienaars, moedig asseblief die bure aan om by te dra – ons moes in die verlede minder wagte kontrakteer vir korter tye weens ‘n gebrek aan bydraes.

Neem ook kennis dat die bedrag hierbo net toelaat vir wagte saans van (18:00 – 06:00) en ‘n wag gedurende die dag by die sleephelling en seeparkering. As ons meer bydraes inkry as hierbo, kan ons ook patrolerende wagte deur die dag byvoeg.

By huise wat bydra, sal identifikasie in die straat aangebring word sodat wagte dit kan sien.

VIERDE: PARKERING BY SLEEPHELLING

Die motorparkering by die sleephelling kort al ‘n geruime tyd aandag en na die storm is dit nou in ‘n baie slegte toestand. Die projek sal omtrent R400 000 kos en ons hoop om ‘n borg of twee te kry om daarna om te sien. Donasies: motor.Adres, naam.

NUWE EPOSADRES – boesmansratepayers@gmail.com

Voetpaadjie en strand

Die afgelope twee weke het BRRAG en Estuary Care saamgewerk en vier ton betonstukke, rommel en nog drie vragte dooie plantmateriaal van die rivierstrandgebied (van die brug tot by die mond) in Boesmansriviermond verwyder.

Dankie Cas Castelyn vir die vervoer van die Rommel en plantmariaal, en Noks van Bushman’s Creek wat die spasie verskaf het om die material te stort.

Whatsapp groep vir lede

Ons het ‘n WhatsApp groep vir opbetaalde lede van BRRAG opgestel. Dit is ‘n addisionele kommunikasiekanaal om kommunikasie met lede te verbeter. As jy op die groep was sou al die nuus by jou wees soos wat dit gebeur. Om op die groepie wil wees, stuur asseblief jou naam en van en selnommer per epos na boesmansratepayers@gmail.com met die woorde WhatsApp groep in die onderwerpspasie.

En nou ons eie eetplekkie – mag dit lank hou

Snippers

100-Klubwenners

Junie
1. Helen Cooper R900
2. George Simpson R605
3. Marietjie Marais R445

Augustus
1. Janet Dell R950
2. Mike Johnson R635
3. Ian Booth R465

Oktober
1. Lucy Koropchuck R900
2. Cheryl Scholtz R620
3. Lientjie Minnaar R455

Benhamedies

Straatnommer van huise

Tydens noodtoestande word vinnige reaksies vereis wat lewensbelangrik kan wees. Die duidelikheid van huisnommers in ons dorp laat veel te wense oor en is in gevalle heeltemal afwesig by baie baie huise in een straat. Onvoldoende sigbaarheid van huisnommers het ook ‘n negatiewe effek wanneer sake of dienste jou huis moet kry. Nagwagte en Hi-Tech is baie afhanklike van duidelike nommers vir jou eiendom. Koerierdienste waarvan baie mense gebruikmaak moet ook dikwels rondsoek en kan nie die bestelling kan aflewer nie.

Sorg asseblief dat jou eiendom se adres duidelik is met die nommer op die gebou of buite op die muur of heining. As jy op ‘n straathoek is, maak asseblief seker dat jou huisnommer aan die korrekte kant van die huis of muur is vir die straatadres. 

Hengellisensies

En ons het nog wonderlike nuus!
Aanlyn-hengellisensies is nou beskikbaar by: www.fishing.dffe.gov.za
Lekker visvang! 

Jaarlise ledegeld

Weens uitsonderlike hoë onderhouds- en herstelkoste word ons jaarlikse lidmaatskapfooi na R500 verhoog. Dit is die eerste verhoging in baie jare maar lede kan verseker wees dat elke sent met wysheid en tot voordeel van ons gemeenskap bestee word. Hernu asseblief u lidmaatskap deur by die gewone rekening in te betaal met verwysing jou naam en straatadres en Lid. Ons doen baie onderhoud in die dorp en die dorpsaal en tennisbane het addisionele befondsing nodig.

Nuwe eposadres

boesmansratepayers@gmail.com

Ons dorp se amptelike naam is Boesmansriviermond. Ons het dus ons eposadres aangepas om daaraan erkenning te gee.

AJV

Ons AJV sal op 27 Desember 2023 om 17:00 in die Boesmans Dorpsaal plaasvind.

Stertjie

Die BRRAG SPAN
boesmansratepayers@gmail.com

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!