Welkom by ons eerste Nuusbrief van 2020
Van die Redakteur

Dit is nie sommer enige ou Nuusbrief hierdie nie, o nee, dit is ons belastingbetalers se eerste Nuusbrief van die nuwe dekade — die 2020’s. Kersfees is verby, vuurwerke het die nuwe jaar aangekondig, so kom ons kyk ‘n honderd jaar terug toe dit in die VSA bekend was as die “Roaring Twenties”, ‘n tyd toe bevryde vroue (sg “flappers”) rokke gedra het wat vandag nog in die mode is. As jy my nie glo nie kyk dan gerus hoe die Charleston op “Srictly come dancing” gedans word – dit is die “flapper look”.

Gewilde produkte en toestelletjies het die lig gesien – dinge soos pleisters, haardroërs, leuenverklikkers, stilfilms, en uitvindsels soos Henry Ford se Model T–motor, vliegtuie, wasmasjiene, kitskameras, blerkaste, verkeersligte, radio- en TV-uitsendings en nog baie meer.

In vergelyking is ons omring met satelietskottels, die internet, sosiale media, slimfone, rekenaardokumente aflaai, motors sonder bestuurders, kunsmatige intelligensie, genetiese modifikasies, lugvervoer, tekenprente en die lys gaan aan en aan….

Tydens die twintigerjare het meer mense in die stad begin woon as op plase, soos wat die lewenstyl van vandag se mense ook is.

Bekende name uit daardie dekade was Charles Lindbergh (Lugvaarder), Al Capone (Bendeleier), Jack Dempsey (Bokser) en F. Scott Fitzgerald (Outeur).

Nou, eenhonderd jaar later, kan ons maar net dink wat deur wie ontdek gaan word en wonder of daardie mense so gewild of berug gaan wees soos bogenoemdes.

Kom ons hoop, vir almal se onthalwe, dat die volgende dekade ‘n verbetering op die vorige sal wees, en dat dit vrede, harmonie, stabiliteit, voorspoed, elektrisiteit, water en veral eensgesindheid tot almal se voordeel sal bring.

Uit die Voorsitterstoel

LIDMAATSKAPHERNUWINGFOOIE

Ons ledegeld, wat die ruggraat vorm vir onderhoud van die dorp, kan nou betaal word. Baie dankie aan lede wat reeds betaal het. Indien jy nog nie betaal het nie, betaal asseblief in op die adres op die webblad met die regte verwysing (ledegeld.adres.naam). Moedig bure ook aan om aan te sluit. 100 lede gee ons R35,000 en ons het 3 maal daardie bedrag nodig om ons normale onderhoudskoste te dek. Spesiale projekte is uitgesluit.

AJV

Lees asb die notule op die webblad. Die Voorsittersverslag is ook daarin vervat. Enige kommentaar moet asb nou ingestuur word, want teen die einde van die jaar vergeet almal. Baie dankie vir die spontane bydraes wat in die hoed gegooi is vir ons werker, Siyanda, wat vir sy goeie werk beloon is met R1400 as ‘n spesiale bonus.

100-KLUB

Lede word aangemoedig om met fondsinsameling te help. Een manier is om by die 100-klub aan te sluit. Ons hoop om dit binnekort die 200-klub te maak!! Kyk asb op die webblad vir besonderhede van bankbesonderhede (100klub.adres.naam) en deelname om sodoende by te dra tot die BRRAG fondse. Wanneer jy by die klub aansluit, kies jy ‘n beskikbare nommer of ‘n nommer kan ook aan jou toegeken word en jy sal in kennis gestel word.

PRYSTREKKING 100-KLUB FONDSINSAMELING 2020
BESKIKBARE NOMMERS
• 01 – 03 – 04 – 07 – 08 – 10
• 11 – 12 – 15 – 16 -17 -19
• 22 – 24 – 25 – 27 – 28 – 30
• 31 – 32 – 34 – 35 – 36 – 37 – 39 – 40
• 41 – 42 – 43 – 44 – 47 – 48 – 49
• 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60
• 61 – 62 – 63 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70
• 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 -77 – 78 – 79 – 80
• 81 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 90
• 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 – 100

DESEMBER WAGTE

Die huur van wagte gedurende Desember was toe ‘n groot sukses met geen ernstige misdaadinsidente wat aangemeld is nie en dus ‘n ommekeer is van die September tot November 2019 situasie. Ons maak steeds staat op bydraes van lede wat nog nie bygedra het nie (verw Wagte.adres.naam) aangesien ons hierdie fondse oormerk om moontlik addisionele wagte met Paastyd aan te stel of ‘n fonds op te bou vir Desember.

Baie dankie aan almal wat bygedra het, of dit nou baie of min was. Jou welwillendheid het ons baie gehelp om veiligheid en sekuriteit in plek te kry. Neem ook asb kennis van ons versoek ten opsigte van die sekuriteitkameras (kamera.adres.naam).

Ons is ook ‘n groot dankie verskuldig aan die nagwaglede wat konstant op die uitkyk was en bygestaan het by gevalle wat potensieel negatiewe resultate kon gehad het. Dankie aan almal van julle wat gesorg het dat vakansiegangers veilig kon slaap. Ons wens aan julle almal ‘n wonderlike en misdaadvrye jaar vorentoe.

KOMITEELEDE

Daar is plekke wat op die Komitee gevul moet word en ons versoek vrywilligers om asseblief vorentoe te kom om geko-opteer te word. Laat ons per epos weet by – bushmansratepayers@gmail.com.

BRRAG TREILER AND STOORHOUER

Dankie aan Des Alcock wat ruimte beskikbaar gestel het vir die stoor van ons treiler. Enige lid wat die treiler wil gebruik (teen R 150 per dag) kan ons per epos kontak en ons kan op kort kennisgewing toegang gee tot die treiler.

Ons het baie “goeters” wat van tyd tot tyd gestoor moet word. Hiervoor het ons ‘n skeepshouer probeer kry, maar weens allerhande probleme moes ons dit laat vaar. Lede wat hiervoor bygedra het, moet asb hulle bankbesonderhede per epos stuur vir terugbetaling van hulle bydrae vir die houer. As ons nie enige bankbesonderhede ontvang nie, sal ons graag ander projekte met die bydraes befonds. Dankie aan die volgende lede per naam en straat genoem:

Kannegieser (River) Du Plessis (Smuts)
Cooper (River) Basson (River)
Van Zyl (Park) De Jager (Hertzog)
Sprong (Ocean View) Landman (Pienaar)
Joubert (Hertzog) Hanekom (Cycad)
Gouws (Hoof) Wainwright (Park)
Campbell (Ocean View) Mclachlan (Main)

WATER

Ons was almal geraak deur watertekorte, afgesien van die 10:00 – 16:00 en 22:00 – 4:00 geadverteerde tekorte. Daar was ongelukkig ‘n skaarste aan inligting en baie navrae. Ons probeer ‘n direkte lyn na ‘n verantwoordelike Munisipale beampte instel sodat ons van tyd tot tyd kan hoor wat aangaan. Wat wel duidelik genoeg is, is dat ons weer aan die einde van die jaar watertekorte gaan ervaar. Almal van ons moet hiervoor beplan. BRRAG sal inligting op die webblad probeer plaas indien en wanneer ons dit ontvang, aangesien ons slegs vir tye van watertekort kan beplan as ons hierdie inligting het.

Lötter
(Voorsitter)

BOERESPORT

Ons het die volgende versoek van ‘n lid ontvang. Alle reaksies sal met John gekommunikeer word.

At the recent BRRAG AGM, community building events were raised. The recent Father Christmas activity was raised as an example as was the now debunked new year’s Boere sports beach event, which was a great family affair, looked forward to year after year.

The reason given for its discontinuation had to do with very stringent regulations pertaining to the organisation of events. Our legal eagles have been researching the regulations and are, at this stage, not convinced that the event in question falls with the ambit of the prescriptions of the act and regulations as currently defined.

The purpose of this note is to attempt to gauge whether there would be any interest in re-kindling this much-loved event.
An event such as this does take quite a bit of organisation as you can imagine and will require a group of individuals working closely together to make it happen. In the past a number of families took it on, but these families are not necessarily available or a part of the Bushman’s community.

BRAGG will certainly support the idea and assist with its management provided that the few committee members don’t have to organise it!

There may even be an event organizing Company out there which may be prepared to take it on.

I view of the recent discontent around various issues notably water, it is important to build the community spirit which is so critical to our little dorpie.

Any ideas or input would be most welcome. If there is no support, so be it. We’ll just continue as we are.
There is obviously little point in the legal guys putting any further effort into this if there are no takers.

John Charter

Verslag van Gemeenskapsfondsinsameling

Portfolio – Jack Dell

Ek wil graag al die mense bedank wat ons geleenthede vir Kersfees fondsinsamelings bygewoon het en almal wat dit moontlik gemaak het deur hulle tyd en kragte te gee en eet- en drinkgoed te skenk vir die geleenthede.

Ons Kersfees Gemeenskapbraai, Kunsmark en Trekkingkaartjies wat verkoop is, het daarvoor gesorg dat meer noodsaaklike fondse ingekom het as verlede jaar.

Ons kan nooit te veel fondse insamel nie, so as jy graag ‘n aparte donasie voor ons volgende fondsinsameling wil mssk, voel vry om dit te doen.

Gemeenskap : Algemene inligting

Honde-eienaars

Wees asseblief bedagsaam en tel op as jou honde sy ding op publieke plekke doen. Gooi dit by die huis weg.

GEMEENSKAP SE MAANDEINDEBRAAI

Ons gaan voort om die gemeenskap se maandeindebraai en spesiale funksies aan te bied.
Januarie 2020 tot Desember 2020

(Onderworpe aan verandering)

Januarie 31ste Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub
Februarie 28ste Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub plus
Desember oorgedra & Februarie 100-klubtrekkings
Maart 27ste Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub
April 11de Paasfees Kunsmark by die Boesmans Dorpsaal
April 24ste Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub plus
100-klubtrekking
Mei 29ste Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub
Junie 21ste Vadersdag fondsinsamelingsbraai by die tennisklub
Plus 100-klubtrekking (Bespreking noodsaaklik)
Junie 26ste Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub
Julie 31ste Maandeinde gemeeskapbraai by die tennisklub
Augustus 28ste Maandeinde fondsinsameling – sop – sjerrie – bingo –
aand + 100-klubtrekking. (Bespreking noodsaaklik)
September 25ste Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub
Oktober 30ste Halloween spesiale maandeindebraai + 100-klubtrekking
November 27ste Nagwag Sekuriteitlede en -familiebraai(Per uitnodiging)
Desember 4de Kersfees Fondsinamelingbraai by die tennisklub
(Bespreking noodsaaklik. Beperkte sitplek)
Desember 17de Kesfees Kunsmark by Boesmans Dorpsaal
Desember 28ste BRRAG AJV by Boesmans Dorpsaal om 9:00

N.S. Enige verandering aan datums sal op die webruimte beskikbaar wees en in die kwartaallikse Nuusbrief gegee word. Bg jaarprogram is op die webblad.

Humor om mee af te sluit

Die President stap by die Withuis uit oppad na sy ampsmotor toe en ‘n moontlike sluipmoordenaar kom vorentoe met sy pistool op Trump gerig. Een van die sekuriteitsagente wat nuut aangestel is, skree “Mickey Mouse! ”. Die vermeende sluipmoordenaar skrik en hy word in hegtenis geneem. Die sekuriteitsagent se senior roep hom eenkant toe en vra “Wat op aarde het jou Micky Mouse laat skree?” Blosend antwoord die agent “Ek was senuweeagtig, my eerste dag as agent jy weet. Eintlik wou ek skree ”Donald, duck!”.

Vir die vroue

Vrou aan man “Ek stry nie. Ek verduidelik bloot waarom ek reg is”.
Vrou WhatsApp aan man op ‘n koue wintersoggend: “Windows frozen won’t open.” Man teks terug: “Gently pour some lukewarm water over it and gently tap edges with a hammer.” Tien minute later teks vrou terug: “Computer really messed up now.”

Vir die manne

As jy jou vrou se aandag wil kry, probeer om saggies met iemand anders te praat.
Die duiwel stap diekerk binne en almal behalwe ‘n ou man hardloop uit. Die duiwel vra “Waarom hardloop jy nie ook nie, isjy nie bang vir my nie?” Die ou man antwoord: “Nee wat. Ek ismet jou suster getroud”.
Nuwe gespreksaanknoper…..”Ek het elektrisiteit.”

Vir die ouer generasie:

Dit vra ‘n sekere vaardigheid om te verstik aan lug, met trappe op te val en oor niks te struikel nie. Ek het daardie vaardighede.
Slegte nuus is dat tyd vlieg. Goeie nuus is dat jy die vlieenier is.

Heel laaste

“Verlede week het die kersfabriek afgebrand en almal het daar rondgestaan en “Veels geluk liewe maatjie omdat jy verjaar” gesing.

‘n Optimis bly wakker tot middernag om die Nuwejaar te sien aanbreek. ‘n Pessimis bly wakker om seker te maak die ou jaar is regtig verby.

‘n Wonderlike en voorspoedige Nuwejaar vir almal!

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!