Voorgestelde gemeenskapsdiensleweringsopsie in Wyk 3 & 4:  Waterproduksie en -aanbod.

Dienslewering in Suid-Afrika, in die algemeen en in ons omgewing in die besonder, is ‘n groot uitdaging. Dit is van groot kommer vir inwoners, besighede, beleggers, besoekers en  toeriste.

Diensleweringsbekommernisse  sluit in:

 • Watervoorsiening
 • Sanitasie
 • Padinfrastruktuurvoorsiening en -instandhouding
 • Omgewingsorg
 • Sekuriteit
 • Vullisverwydering
 • Instandhouding van parke, straatligte ens,.

Die ekonomie van ons gebied is hoofsaaklik afhanklik van toerisme, daarom is toepaslike infrastruktuur, ‘n  ongerepte omgewing, betroubare diensverskaffing en -lewering noodsaaklik  om beleggings te  beskerm, te lok en te behou.

Ons groeiende bevolking plaas toenemende druk  op ons dienste en hulpbronne van jaar tot jaar. Hierdie druk kom vanaf:

 • Invloei uit ander gebiede
 • Meer mense werk van die huis af
 • Groei van informele behuising
 • Uitbreiding van formele behuising
 • Ontwikkelings in die gebied

Ons kan nie meer bekostig om  ledig te sit en slegs menings ten opsigte van dienslewering te lug nie  – ons moet ‘n mate van gesag hê; dis ‘n grondwetlike reg.

Ons het dus drie opsies:

 • Doen niks – verloor /verloorsituasie
 • Litigeer en dreig – ‘n oorwinning /verloorsituasie
 • Werk saam – wat kan lei tot ‘n langtermyn wen / wen volhoubare opsie, die handhawing en bou van positiewe verhoudings

VERSLAG OOR ONLANGSE AKSIES EN VORDERING:

Gedurende die afgelope paar weke het intense navorsing, besprekings en aanbiedings plaasgevind om die swak prestasie van Amatola Water aan te spreek ter bevordering van betroubare en verantwoordbare watervoorsiening aan ons gemeenskap. Hierdie pogings het slegs gefokus op Wyke 3 & 4 van Ndlambe Munisipaliteit.

‘n Vetreenwoordigende groep bestaande uit die Tegniese Watergroep wat deur die twee relevante belastingbetalersorganisasies verteenwoordig word en die Sake en Toerismekamer, is gestig.

Gesprekke met die Ndlambe Burgemeester (me. K Ncamiso), Munisipale Bestuurder (adv. R Dumezweni) en Direkteur van Infrastruktuur (me. N. Vithi) het plaasgevind om ‘n  samewerkingsplan  te bespreek om Amatola Water se onvermoë om ‘n konstante en betroubare watertoevoer te verskaf, aan te spreek.

Daar is  besluit dat ons nie langer met Amatola Water kan werk as advies-verskaffers sonder die bestuursinsette wat nodig is om ons praktiese voorstelle te implementeer nie.

Ons voorkeur is dus om  in ‘n geformaliseerde struktuur met Ndlambe Munisipaliteit te werk, in ‘n Privaat Openbare Vennootskap (POV) waar ons groter formele insette in die beheer en bestuur van die wateraanleg sal hê.

As gevolg van die sukses wat hierdie gesprekke behaal het, is ons genooi om voorleggings te doen in drie of vier virtuele, oop vergaderings met verteenwoordigers van die Kantoor van Minister van Water en Sanitasie, Streeksdepartement van Water en Sanitasiebeamptes en Amatola Water. Die doel is om oplossings te vind om die kritieke waterprobleem wat ons gemeenskap in die gesig staar, aan te spreek.

Die gesamentlike groep is hartlik in al hierdie vergaderings ontvang en ons aanbiedings is uiters goed ontvang deur almal, veral deur die DWS wat ook hul nie-aanvaarding van Amatola se onvoldoende prestasie uitgespreek het.

In die praktyk kan ‘n POV jare neem om op die been te bring maar omdat tyd van uiterste belang is, ondersoek DWS maniere waarop ‘n drieparty-ooreenkoms onmiddellik met Amatola, Ndlambe  Munisipaliteit en ons gesamentlike groep saamgestel kan word, met behoorlike magte om die wateraanleg te bestuur.

‘n Aangeleentheid wat nog bepaal moet word, is die presiese samestelling van die verteenwoordiging op die nuwe struktuur. Aangesien ons dit ook oorweeg om betrokke te raak by die nie-funksionerende rioolstelsels in Wyke 3 en 4, asook die ekologiese nagmerrie van Amatola se operasie, sal ons Estuary Care uitnooi om deel van die span te wees. Daar is ‘n moontlikheid dat ander belangstellendes in ons  gemeenskap dalk  ook  deel van die plaaslike verteenwoordigende liggaam moet wees.

Dit is duidelik dat daar ‘n dringende behoefte aan ‘n gesamentlike gemeenskapsforum is om die gemeenskap te verteenwoordig oor sake van wedersydse kommer en om kontinuïteit te verskaf.

Doelwitte van die Gesamentlike Gemeenskapsforum is om:

 • Verteenwoordig die gemeenskap en verskeie gemeenskapsliggame oor sake wat aanvanklik watervervaardiging betref, maar uiteindelik alle aspekte dek, van bron tot die deur en van die deur tot by die rioolwerke
 • Dien as konsultasie- en kommunikasieforum
 • Monitering van dienslewering
 • Skakel met nasionale tesourie deur DWS en ander belanghebbendes oor sake ten opsigte van uitbreiding van infrastruktuur
 • Aktiveer bestaande hulpbronne
 • Dra by met bestuurs-, tegniese en probleemoplossingskundigheid
 • Skakel met nasionale en internasionale kundige bronne
 • Betrek diensverskaffers uit ons gemeenskap

Ons sal ons lede op hoogte hou terwyl die pad vorentoe ontvou en duideliker word.

 

Stay informed

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and sign up.

You have Successfully Subscribed!