Van die Redakteur
Welkom by die eerste Nuusbrief van 2019

Namens Boesmans se Belastingbetalersorganisasie (BRRAG) wil ons graag aan almal ‘n laat Gelukkige Nuwejaar toewens. Dit kom van almal wat betrokke is by die deurlopende instandhouding van hierdie pragtige plek wat Boesmansriviermond genoem word.

Die begin van Desember 2018 het alles gegaan oor voorbereiding vir die toeloop van die verwagte Kersvakansie wat hierdie jaar meer motors, meer bote, meer mense en meer honde opgelewer het as wat ons lanklaas in Boesmans gesien het. Die strande was gepak en die sleephelling baie besig met sowel bootmense as swemmers. ‘n Stappie Kwaaihoek toe was soos om op die N2 te wees met baie voetverkeer in albei rigtings. Die tennisbane is goed gebruik en die treilerpark tot die maksimum vol.

Die Nuwejaar is by die sleephelling ingewag deur meer mense as gewoonlik en die vuurwerke was asemrowend aan albei kante van die Boesmansrivier, met Boesmans wat weereens die finale skouspel afgerond het met die viering van die begin van ‘n nuwe jaar. Ons hoop almal het hulle vakansie geniet en dat ons julle weer hier in Boesmansriviermond sal sien om nog ‘n vakansie vol pret en son te kom geniet.

Nuus uit die Voorsitterstoel

Ons moet ongelukkig die nuus meedeel dat ons Voorsitter, John Wesley, weens persoonlike redes van die BRRAG Uitvoerende Komitee bedank het. Ons wens John en sy familie die beste toe en bedank hom vir sy onbaatsugtige diens tydens sy Voorsitterskap ten opsigte van verbetering van die dorp se sekuriteit en aandag te skenk aan munisipale sake soos die nimmereindigende swak dienslewering.

Ons nuwe Voorsitter vir 2019 is Mike White. Lede wat die AJV bygewoon het, sou agtergekom het dat daar geen nuwe vrywilligers was om op die Komitee te dien nie. Die Voorsitter wil lede graag daarop attent maak dat BRRAG nie kan aanhou om op ou staatmakers te steun nie, en die versoek is dat alle lede met ‘n belangstelling daarin om die dorp goed in stand te hou, dit ernstig sal oorweeg om by die Komitee, wat nou vakatures het, aan te sluit. Sonder nuwe vrywilligers in 2020 sal BRRAG nie volhoubaar kan wees nie.

Verslag : Gemeenskapfondsinsameling

Ons seisoenale fondsinsameling het vroeg in Desember 2018 begin met ons Gemeenskapbraai wat, soos gewoonlik, goed ondersteun is en deur almal geniet is. Die Kersfees Kunsmark het daarop gevolg en is in die Boesmanssaal en onder die bome voor die saal gehou. Daar is hard voorbereiding gedoen, soos die terugsnoei van bosse en laaghangende takke, harkwerk en grassny. Alles was die moeite werd met ‘n eindresultaat van die beste bywoning van die Kunsmark ooit. Die weer was perfek, met musiek, warm eetgoed en drinkgoed by die braai met meer as veertig stalletjies met ‘n groot verskeidenheid van produkte om uit te kies. Dit was ‘n heerlike dag en ‘n groot fondsinsameling vir die Boesmans Belastingbetalers.

Kersfees Prystrekking

Baie dankie aan almal wat namens BRRAG kaartjies gekoop en verkoop het. Baie fondse is so ingesamel. Ons hoop die wenners geniet hulle pryse. Veels geluk aan die wenners: 

1st prys Kaartjieno AZ 09 Wenner Michelle Brown
(Vriendelik geskenk deur Sibuya Game Reserve, Kenton-on-Sea)
2nd prys Kaartjieno RR 09 Wenner Lainie Bick
(Vriendelik geskenk deur Afrika Kusini Beauty Spa, Kenton-on-Sea)
3rd prys Kaartjieno J 02 Wenner Jaco Klopper
(Vriendelik geskenk deur Janet.Dell & Gerald.Schmidt, Boesmansriviermond)

Uitgebreide bedankings

Ons waardering en erkenning gaan ook graag aan die volgende nie-komiteelede (vrywilligers) wat onselfsugtig deur die jaar hulle tyd gegee het vir die instandhouding van die dorp, kostelose voorsiening van pannekoek, slaaie, poedings, botterbroodjies, drankies, treilers, kettingsae en baie meer. Sonder hierdie wonderlike mense sou ons nie kon doen wat ons doen nie. So, baie dankie aan:

Theresa Schmidt – Margaret Wesley – Jane, Jacques, Wesley & Ethan Viljoen – Janet Dell – Marietjie Marais – Anne Nightingale – Arina Minnaar – Warren Gibson – Michelle Laubscher – Cherrie White – Felicity Norman – Trish Patterson – Kas Voster – Owen Farndon – Anton McLean – Arina Macdonald – Anton (Vossie) Vosloop and those whose efforts have stayed under the radar but are still appreciated such as Barbara Meiring – Desireé Green – Yvonne Lovemore and others.

Seisoenale Sekuriteitverslag (Ference Toth)

Groot nuus. Dit is ‘n plesier om aan te kondig dat die nuwe sekuriteitinisiatief wat oor die Kerstyd (die besigste ooit) ingestel is, bygedra het tot zero aangemelde misdaad, met die uitsondering van een kleiner oortreding van diefstal deur tieners wat deur die kamera geïdentifiseer en mee afgereken is. Die sukses van die inisiatief word toegeskryf aan styging in die bydraes ontvang wat net genoeg was vir die kostes van die Kerstydsekuriteitreëlings, en die BRRAG Sekuriteitspan wat die situasie gedurende die vakansietyd gemonitor het.

Watervoorsiening

Soos almal wat oor die Desembervakansie in Boesmans en Riversbend van bewus is, was daar ‘n ernstige watertekort in piektye tydens die vakansie wanneer die beskikbare watervoorsiening onvoldoendeis vir die groot, tydelike toename in plaaslik inwoners. Die Munisipaliteit implementeer die volgende remediërende maatreëls om watertekort te probeer verlig:

‘n Span loodgieters is aangestel om alle huishoudelike lekke te herstel en hulle fokus sal wees op huishoudings met ongewoon hoë meterlesings, asook laekoste huise wat met swak kwaliteit wateronderdele toegerus is wat ‘n groot bron van lekkasies is.

  • Die bestaande infrastruktuur vir watervoorsiening word geassesseer om die toestand vas testel.
  • Besprekings met die Miniser van Water en Sanitasie, die Departement van Water en Sanitasie, die Amatola Waterraad en die Mhlathuze Waterraad is op 8 Januarie 2019 gehou en ‘n tegniese bestuurskomitee is saamgestel om ‘n oplossing te vind en aan die Minister te rapporteer om die proses te versnel.
  • Additionele massa-diensreservoirs sal voorrang geniet om aanvraag in piektye van die vakansie aan te spreek. Befondsingkanale is ingestel en implementasie van die projekte met voorrang het begin.

Die realiteit is egter dat, as gevolg van die langdurige droogte, die plaaslike en nasionale befondsingbeperkings, vertragings in omgewingsgoedkeuring en die hoë koste van die ingrypings om die probleme op te los, dit onwaarskynlik is dat die watertekort in vakansietye binne die volgende paar jaar opgelos sal word. BRRAG stel voor dat huiseienaars wat nog nie voldoende reënwaterstoorkapasiteit het nie, addisionele tenks behoort te installeer, veral as hulle oor die Desembervakansie hier sal wees. Dit sal help om die watertekort en vlak van frustrasie in die gemeenskap te verlig.

Algemene inligting (Jack Dell)

Op die pad

Tydens hierdie feesseioen was die paaie besiger as tevore en daarmee saam kom gewoonlik ongeduld, ongeskiktheid en gebrek aan bestuursvaardigheid. Daar was klagtes oor noue ontkomings deur aankomende verkeer wat op dubbele soliede strepe en blinde draaie verbysteek. Ons hoop vakansiegangers maak hulle nie hieraan skuldig nie omdat ons graag almal se vakansie iets wil laat wees met aangename herinneringe, sonder padongelukke met dikwels tragiese gevolge.

Besoedeling van die see

Oppad Kwaaihoek toe, terwyl ons gemaklik stap, sien my vrou ‘n plastiekbottel in die vlakwater van die see dryf. In ‘n poging om ons deel te doen teen besoedeling van die see, haal ons die bottle uit en sien dat dit van Mombasa in Kenya af kom. (Port of Mombasa, Kenya na Port Elizabeth S.A. is 2,328 see-myle). Nou vind dit rus in ons herwinningsdrom!

Gemeenskapaktiwiteite vir Februarie – Maart – April 2019

22 Februarie 2019 |  Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub plus 100-klubtrekking
29 Maart 2019 | Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub
20 April 2019 | Paastyd Kunsmark by die Boesmanssaall
26 April 2019 | Maandeinde gemeenskapbraai by die tennisklub plus 100-klubtrekking

Nagedagte met humor

n Moderne weergawe van die tema met Drie Apies.

“Sien niks lelik nie, hoor niks lelik nie, praat niks lelik nie” elkeen met sy pootjies oor die oë, ore en
mond.

‘n Vierde apie kom by, besig met sy slimfoon.

“Hy is die som van die eerste drie. Sien niemand nie, hoor niemand nie, praat met niemand nie. ”

Slotwoorde

Na al die beweerde korrupsie en diefstal by die VBS Bank, het ek geglimlag vir ‘n artikel in ‘n
Durbanse koerant van November 2018 wat Thomas Jefferson aanhaal:

I BELIEVE that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing
armies.”

Waar, is dit nie? (SA)

Jaarlikse ledegeld

Lede wat nog nie die R350 per huishouding jaargeld betaal het nie word herinner om dit asb te
doen.

Elektroniese betaling aan:
Standard Bank, Takkode 051117, Kenton-on-Sea, Rekeningno. 281116393
Betalingsverwysing – “Naam & Erfnommer / Straat en No.”

(As jou vriende en bure nog nie lede is nie, moedig hulle asseblief aan om by BRRAG aan te sluit.
Die jaargeld is min en bly so as genoeg mense aansluit.).

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!