Van die Redakteur

Welkom by die tweede Nuusbrief van die jaar.

So wat was aan die gang in Boesmans sedert die begin van April tot einde Mei? Dit is die vraag wat ek moes antwoord op vrae van my vriende en familie in Durban-Noord en Ballito (wat almal graag in Boesmans vakansie kom hou). Wel, was my antwoord, laat ek bietjie dink dan vertel ek julle. Ons het skaars hersteI van die Paasvakansie toe kom die la-a-ang naweek wat op Vryheidsdag begin het en op Werkersdag geëndig het. Dit het dus gelyk asof baie mense ekstra dae verlof geneem het om ‘n vyfdagnaweek te maak, so die dorpie was redelik bedrywig. Die Boesmansrivier was weereens vol bote en kano’s wat op en af in die rivier geroei is, asook die gewone stappers wat strandlangs Kwaaihoek toe geloop het, en nog ander aktiwiteite wat gewoonlik in Boesmans plaasvind.

Ons het die afgelope vyf weke ‘n nuwe inwoner in Boesmans wat julle moontlik in die straat sien loop het, baie oulik, mooi gesiggie, vol pret en hou daarvan om Honey genoem te word. Kom nou, ouens, moenie weggevoer raak nie, dis Corrie Swanepoel se nuwe gidshond, Honey. So bestuur asseblief versigting deur die dorp, let op na verkeerstekens en wees op die uitkyk vir Honey.

Links is Gidshond Honey, regs is Corrie met Honey se afrigter, senior Gidshond Mobiliteitsinstrukteur, Permit Mncube en Honey.

Gemeenskap se Maandeindebraai

Ons Gemeenskapsbraai elke maandeinde is altyd die moeite werd of daar nou 15, 20, 30 mense of meer was, dit het nie saak gemaak nie. Dit was uit die staanspoor bedoel om inwoners en vakansiehuiseienaars welkom te laat voel en by die Boesmans- en Riversbendgemeenskap in te skakel. Dis ‘n ideale manier om mense te ontmoet en al wat jy hoef te bring is jou eie vleis en drankies terwyl ons die vure aansteek. Daar is ook spesiale maandeinde fondinsamelingsgeleenthede soos Vadersdag op ’n Sondag, Sop- en Sjerrie-aande, en nog meer. Elke alternatiewe maand het ons die 100-klubtrekking wat ‘n fondsinsameling met pryse is. Die wenners wat op Vrydag, 27 April getrek is, was: 1ste prys – Mark, JP se vriend; 2de prys John Wesley; 3de prys Andrew Murray; 4de prys Roy Somers; en bywoningsprys, Theresa Schmidt.   As jy graag in die 100-klub wil wees, skakel vir Gerald Schmidt by 083 625 3764.

Notas uit die Voorsitterstoel

John Wesley

Sedert die laaste weke van Maart is baie van ons tyd opgeneem deur die Ndlambe begrotingsproses. Uit ‘n persoonlike oogpunt was dit baie uitdagend en insiggewend. Gelukkig is BRRAG lid van die Ndlambe Belastingbetalersvereniging (NRF), wat die beoordelingsproses van die voorgestelde begroting doen en insette namens alle lede van Belastingbetalersorganisasies van Ndlambe lewer. Baie dankie aan aan aI “ou hande” op die NRF leierskap, wat baie bekend is met die proses, en ons deur die begroting neem wat druk op die Munisipaliteit uitoefen om stygende kostes onder beheer te hou. Soos met al sodanige prosesse, kon die NRF nie alles kry wat inwoners graag wou gehad het nie. Aan die ander kant sou ons as gewone belastingbetalers, sonder die harde werk en deurlopende gesprekke met munisipale amptenare, onbekostigbare stygings in kostes gehad het.

As Voorsitter is ek gedwing om “tuisstudie” te doen oor hoe die Geïntegreerde Ontwikkelingsplan en Begroting werk. Ek was verbaas oor hoe goed die werklike proses uitgedink is wat tesourie uitgespel het. Ook die rol wat ons as gewone burgers kan speel om plaaslike regering vir ons te laat werk, is goed omskryf. Sonder om in besonderhede in te gaan, is die rol van organisasies soos BRRAG om die behoeftes van die gemeenskap vas te stel om in die Ontwikkelingsplan (wat ‘n 5-jaarplan is) opgeneem te word. Die Ontwikkelingsplan (IDP) moet al the die behoeftes van die gemeenskap aanspreek, of dit gefinansier is of nie. Die volgende stap is dat ons gemeenskap die gedeelte van die Begroting (wat ‘n 3-jaarplan is) kry waarop hulle geregtig is. Dan gee die Munisipaliteit ‘n jaarlikse Diensverskaffings- en Begrotingsimplementeringsplan (SDIB) gebaseer op die goedgekeurde begroting. Dan behoort BRRAG, via die Wykskomitee (Ward Committee), in staat te wees om vordering met diensverskaffing en beplande projekte vir die gemeenskap te monitor. BRRAG sal met die Munisipaliteit in gesprek wees om te verseker dat die SDIB geredelik as as publieke dokument beskikbaar is en ons sal dat die Munisipaliteit aanspreeklik hou vir diensverskaffing en gemeenskapsprojekte wat ons toekom.

Die 2018/19 Begroting het op 28 June 2018 voor die Ndlambe Dorpsraad gedien en die volgende is goedgekeur:

 • Die Konsep IDP en Begrotingsvoorranglys.
 • Styging van 9% vir tariewe en water
 • Styging van 5.5% vir sanitasie en riolering
 • Styging van 5.5% vir verskeie tariewe soos in die Begroting uiteengesit
 • Styging van 6,84% for elektrisiteit volgens NERSA riglyne (Nota: Boesmansinwoners betaal direk aan Eskom en ons kan ‘n soortgelyke styging daar verwag)

Terwyl bg. in ‘n mate goeie nuus is, en die NRF sterk beswaar maak teen die 9% tarief- en waterverhoging, moet ons ons regmaak vir die volgende IDP- en begrotingsikus wat reeds  in Augustus begin. BRRAG se eerste taak is om vir die IDP- insette te begin voorberei. Die volgende projekte is vir die 2018-uitgawe van die IDP geïdentifiseer, maar die meeste van hulle was nie in die huidige IDP nie en sal weer voorgelê word vir die volgende beplanningsiklus:

 • Vervanging van die skansmuur in die rivier onderkant Ocean View Drive
 • Herstel en teer van strate
 • Rekonstruksie van die grondpad/toegangspad onderkant Rivierstraathuise
 • Dreineringsverbeterings vir stormwater
 • Vervanging van ou padtekens
 • Opgradering van strandablusieblokke se opgaartenk
 • ‘n Rioleringpompstasie, groot opgaartenk en rioleringpyplyn vanaf huise langs die Boesmansrivier onderkant Rivierstraat.
 • Addisionele brandweerpunte
 • Addisionle straatligte

Stel ons asseblief so gou moontlik in kennis van enige ander sake wat in die IDP aangespreek moet wordmet ‘n e-pos na  bushmansratepayers@gmail.com.

Tot volgende keer, wees asb verseker dat BRRAG sy uiterste bes doen om te verseker om ons lede se hoop en wense vir ‘n beter Boesmans en Riversbend lewendig te hou.

Verslag : Gemeenskapsfondsinsameling

Hierdie tyd van die jaar gaan fondsinsameling oor voorbereiding. Ons volgende Kunsmark is nog ‘n entjie weg maar ons is altyd dankbaar as iemand items vir die Belastingbetalers se Witolifantstalletjie wil skenk. Dit help baie met fondsinsameling. Skakel ons gerus as jy items het om by te dra en ons kom haal dit. Sel 079 829 2698.

Op Vrydag,  27 Julie is die Sop- & Sjerrie-aand. Daar is ‘n verskeidenheid tuisgemaakte sop, brode en soveel sjerrie as wat jy wil drink. Alle inkomste gaan na Boesmans Belastingbetalers vir die instandhouding van ons dorpie. Koste is R45 per persoon.

Seisoenale Sekuriteitsverslag

Na ‘n stil begin van die jaar was daar skielik ‘n styging van kriminele aktiwiteit vanaf April dwarsdeur tot Junie. Sommige daarvan was voorspelbaar met verskeie gevangenes wat op parool vrygelaat is en in die omgewing opgemerk is. Een ernstige misdaad van gewelddadige roof het plaasgevind waar die huiseienaar met ‘n hamer aangeval is en bewusteloos geslaan is. ‘n Selfoon en vuurwapens is gesteel. Verder is 8 gevalle van diefstal van koperpype en ander kopertoerusting aangemeld.  Op 15 Junie is drie verdagtes met ‘n groot hoeveelheid koperpype en toerusting by hulle opgemerk en aangehou deur Hi-Tec. Ongelukkig het een ontsnap voordat hulle opgesluit kon word, maar die SAPD het hom identifiseer en is op sy spoor. Die verdagtes het ook die handelaar uitgewys wat die voorraad van hulle koop. Aangesien geen van die gesteelde goedere by die verdagte handelaar gevind kon word nie, kon die SAPD hom nie in hegtenis neem nie. Dit blyk egter asof die koperdiefstal gestop het.

Ander insidente was huisvandalisme met ‘n deur wat afgebreek is, maar sonder enige diefstal; diefstal van juwele en selfone terwyl die inwoners in die huis was; 2 insidente van diefstal buite die huise van braaitoerusting en tuinskoene in die een geval en in die ander geval 2 fietse.

Laastens is ‘n Boesmansinwoner se motor se sentrale sluitingsmeganisme buite die Kenton Spar geblok en ‘n iPad is uit die motor gesteel. Die oortreder is gelukkig gevang en die iPad is aan die eienaar terugbesorg.

Met die SAPD se verskeie arrestasies is hierdie kriminele (wat plaaslik bekend was) uit die area verwyder en inwoners kan weer veilig voel in hulle huise.

Gemeenskapspolisiëringsforum (CPF)

Bill Northrop

Die vergadering van die CPF het op Dinsdag, 8 Junie plaasgevind en is goed bygewoon. Bill Northrop was voorsitter in die afwesigheid van die Voorsitter.

Kaptein Canon, vorige Stasiebevelvoerder is bevorder en oorgeplaas na Nemato in Port Alfred. AO Parkinson is waarnemende Stasiebevelvoerder saam met AO Laubscher as die Misdaadintelligensiebevelvoerder.

Die gebrek aan voldoende beligting in strate kan dalk bydra tot aanranding wat vermoedelik dwelmverwant is. Die SAPD sal ‘n lys van geteikende gebiede voorberei en aan die Munisipaliteit deurgee.

Die polisie is met ondersteuning van die Ndlambe Brandweerdiens in beheer geplaas van die probleem met rondlopervee wanneer daar ‘n ongeluk mag wees. In so geval skakel asseblief die relevante Polisiestasie waar die ongeluk plaasgevind het en hulle sal dan die Brandweer bel indien nodig. ‘n Skut is nodig om die rondlopervee aan te hou totdat die eienaar gekry is.

Die volgende CPF-vergadering sal ‘n oop vergadering beplan vir die Wyke kort daarna.

Gemeenskapskamerafonds

Gerald Schmidt
GEMEENSKAPSKAMERAFONDS (HERINNERING)

Inleiding

In 2010, na die baie hartseerinsident van ‘n poging tot diefstal en moord van ‘n Kenton-on-Sea-inwoner, is ‘n voorlegging gemaak om sekuriteitskameras in die dorp op te stel en te moniteer. ‘n Komitee is gevorm, onder voorsitterskap van Jeremy Turner, met Hi-Tec Coastal Security en lede wat inwoners en huiseienaars insluit.

Doelwit

Die komitee se doelwit is om sekuriteitskameras te verskaf, op te rig, te monitor en te onderhou in sowel die residensiële as sakegebied. Die fonds is spesifiek ontwerp om sekuriteitsvoordele aan alle inwoners en besighede aan te bied en word privaat gefinansier.

Kostes/Bydraes

In 2010 is aanvanklik besluit op ‘n bedrag van R15.00 per maand per huiseienaar (of huishuurder), maar vanaf 1 Januarie 2018 is hierdie bydrae, wat reeds 8 jaar lank in gebruik was, verhoog na R30.00/maand. Alle inwoners en huiseienaars word aangemoedig om by te dra. Fakture en debietorders word names die Fonds deur Hi-Tec beheer en die inkomste word apart in die Kamerafondsbankrekening inbetaal. Rekords word gehou en deur ‘n ouditeur hersien. Die kameras word deurentyd gemonitor en alles, saam met die inligting wat opgeneem word, is waardevol in die stryd en voorkoming teen misdaad. Belangrik is ook die feit dat die teenwoordigheid van kameras opsigself ‘n afskrikmiddel is vir moontlike misdadigers. Statistiek is beskikbaar wat die effektiwiteit van die kameras aantoon.

Die kamerafondskomitee vergader maandeliks en neem besluite oor waar kameras nodig is, met die tipe kameras onderworpe aan fondse beskikbaar. Tans is daar 76 sekuriteitskameras oral in Kenton, Boesmans, Riversbend en Merry Hill gebiede wat deur Hi-Tec gemonitor en onderhou word. Met soveel kameras om te monitor het dit baie duidelik geword dat om effektief te wees, ‘n voltydse toegewyde span ‘n vereiste is. Sedert 1 November 2017 is dit in werking maar met addisionele kostes saam met die styging in koste vir die verskaffing en onderhoud van kameras.  Neem asb kennis dat die kameras in gebiede opgerig word tot voordeel van privaat individue sowel as besighede en word deur die Kamerafonds befonds. Installasies op versoek vir privaat individue en besighede word ook deur die Kamerafonds gedek. Om stygende kostes te dek is ons gedwing om privaat individue se maandelikse bedrag te verhoog na R30.00/maand soos hierbo genoem. Verder wil ons met die Sakekamer onderhandel oor kostes.

Ons wil weereens die belangrikheid en noodsaaklikheid van die projek vir misdaadvoorkoming onderstreep en gemeenskapslede se ondersteuning van die projek beklemtoon. Al het jy die kamera nie nou nodig nie, wat van in die toekoms?

Kamerafondskomitee

Die Kamerafondskomitee is tans soos volg:

Naam Posisie/Verteenw Selno. e-pos
Mike Peter Voorsitter 082 550 3537 mjpeter@mweb.co.za
Esté Franz Sekretaris/Riversbend 084 507 0383 info@kenton.co.za
Gerald Schmidt Tesourier/BRRAG 083 625 3764 schmidt@hotmail.co.za
Andrew Warren Sakekamer 082 398 0285 andrew@capefronteir.com
Andrew de Jager Sakekamer 071 136 6999 ajdejager@mweb.co.za
Mike Sparg Merry Hill Estate 084 586 5175 meg@border.co.za
Andrew Butters Hi Tec 082 652 2652 andrew@hitecsecurity.co.za
André Wille Hi Tec 083 277 0800 andre@hitecsecurity.co.za
Chris Barnard Hi Tec 071 897 6979 chris@hitecsecurity.co.za

As u nog nie bygedra het nie en graag wil, kontak asseblief vir Sherry by Hi-Tec (046 636 1660) of Gerald Schmidt (083 625 3764)

Lidmaatskap

Neem asb kennis dat ledegeld van R300 inbetaal kan word by Standard Bank, Rek/nr 281 116 393 met verwysing:  Lid/ jou straatnommer en straatnaam; bv LID/21 Hoof.

Estuary Care, Rivier, SanParke en Strande

Bill Northrop

Eerste belangrike nuus is dat een van die bootbesighede aangebied het om die verantwoordelikheid oor te neem vir die drywende “Rock”-waarskuwing in die Boesmansrivier  wat van die rotse weggedryf het net stroom-af van die Marina chalet. Estuary Care het ingestem om die restourasie te befonds sodra ‘n kwotasie ontvang is.

Plastiekbergingsituasie lyk beter maar onderwateropmetings is nodig om die toestand in die riviermond vas te stel.

Besoedeling

By die Estuary Care-vergadering op 8 Feb is voorgestel dat Estuary Care die gebruik van aparte houers vir herwinning aanbeveel. Die voorsteller sien dit egter nou as ‘n idee wat eers kan werk as die hele herwinnigstelsel op dreef is en die publiek opgevoed is. Herwinning bly ‘n top prioriteit vir Estuary Care veral in onderhandelings met die Munisipaliteit. Dit is ‘n deurlopende proses in die beheer van besoedeling in die gebied en die jongste reaksie van Ndlambe oor die saak teen hulle van KOSRA, Estuary Care en Nature’s Landing oor besoedeling en vullisverwydering. Kennis moet asb geneem word hiervan.

Sake uitstaande, maar wat nie bespreek is nie is:

 • ‘n Opvolg van Dennis Laubscher se artikel oor die Marselle rioleringswerke rakende doeltreffendheid en vermindering van rioleringsdamme.
 • ‘n Veldtog om druk te plaas op huishoudings op die wal van die riviermondings om gryswaterstelsels te installeer vir verligting op septiese tenks om uitsypeling te verminder veral oor vakansietye.
 • Die ystermandjie vir afval is baie mooi herstel deur die Sandbar Restaurant wat die deksel met rotse vasgepak het. Dit het gehelp om vullis wat deur rondlopers gestrooi word as hulle die mandjie deursoek te beperk.

Skansmuur en die Amatola Waterraad

Die skansmuur se toekoms hou verband met langtermyn waterverskaffingsbeplanning.

‘n Plan is geformuleer om die tru-osmose-installasie te vergroot van ‘n kapasiteit van 1.2 megaliter tot 5 megaliter om waterskaarste in gebiede soos Boknes, Cannon Rocks en Alexandria aan te spreek. Dit sou impliseer dat soutwater wat in die suiweringsproses gevorm word, in die see uitgepomp word.

Estuary Care hou die ontwikkeling dop.

Dit is duidelik dat onderhoud aan die skansmuur noodsaaklik geword het om te keer dat die klippe in die riviermonding beland. As die muur sou ingee, word die swemstrand van die Boesmansgemeenskap op die wal van die riviermonding ook vernietig, iets wat ‘n baie negatiewe impak op die gemeenskap se ontspanning sou maak.

‘n Lid van Estuary Care het bevestig dat hy die muur ondersoek het en gevind het dat dit ‘n groot werk sou wees om die muur te herstel of oor te bou.

Nuus uit Riversbend

Dalien & Kevin

The hoeveelheid herwinningsmateriaal buite die herwinningserf in die Industriële gebied van Riversbend het ernstige aandag nodig. Mike Price, eienaar van Iwars moet gekontak word.

Werk aan slaggate en stormwaterdreine moet nog deur die Munispaliteit gedoen word. ‘n Kwotasie word gesoek vir die verwydering van tuinafval wat onwettig in 2de Laan gegooi is.

Onlangse kommunikasie tussen BRRAG en Ndlambe Munisipaliteit oor verskeie probleme blyk vrugte af te werp aangesien sommige sypaadjies gesny is. Wat ‘n verskil het dit nie gemaak nie!

Kevin het begin met die spuit van indringerplante.

The gevandaliseerde padtekens vir sowel 1ste  Laan & Industrialweg is herstel en terug geplaas by die ingang van Riversbend. As jy sien dat iemand vandalisme pleeg, skakel asb die polisie. Die sinnelose dade is nie net vernietigend nie, maar kos geld om te vervang.

Met misdaad wat toeneem, is Riversbend ook ‘n teiken, so wees asb paraat en sluit die deure 24/7/365.

Gemeenskap: Algemene inligting

Plaaslike wildlewe

Jip! So kom ‘n Boesmansinwoner by die huis en kry sy Jack Russel en ‘n waterlikkewaan wat mekaar aan die been beet het. Mike Bowen het op die toneel afgekom en die twee uiteindelik uitmekaar gekry. Die likkewaan het egter besluit om te bly en hom in die tuindammetjie tuisgemaak. Vir veiligheid is hy egter na ‘n meer geskikte gebied vrygelaat.

Die Veldlikkewaan (Varantus albigularis) is ‘n spesie van die waterlikkewaan wat in Sentrale- Oos- en Suidelike Afrika voorkom, die tweede grootste likkewaan op die kontinent en die swaarste.

Viersterdiens

Gelukwense aan Boesmans se eie Fat Fish B&B, van Linda en Neville Loader. Hulle B&B het ‘n vierstergradering van die Toerisme Graderingsraad van Suid-Afrika ontvang. Dit plaas hulle B&B en Boesmansriviermond stewig op die toerismekaart.

Op die pad – in die Motor

Nuwe padtekens is op die pad geverf in sekere dele van Boesmans wat bestuurders op spoedbeperkings wys.

Boesmans se tennisbane

BRRAG wil almal in kennis stel dat hulle die Tennisbane en Klubhuis van die Ndlambe Munisipaliteit huur en dat dit deur BRRAG betaal word. Die verantwoordelikheid vir die instandhouding van beide bane en grassny moet ook betaal word.

Die gebruik van die tennisbane is dus nie gratis nie en is ‘betaal om te speel’- bane wat ‘n minimum van R20 per baan per uur behels. Kinders moet deur volwassenes vergesel word om die bane te gebruik. Betaal asb deur die bedrag in die “eerlikheidsboksie” teen die klubhuis te sit. Dit skep egter die probleem dat nie almal eerlik is en die korrekte bedrag insit nie met die gevolg dat daar te min is om die onderhoud en herstel van die net te dek. Baie dankie aan diegene wat wel eerlik is! Fondsinsameling ten bate van die tennisbane se instandhouding is tot op datum R6,000 waarvan die meeste ingekom het van geleenthede wat by die tennisklub gehou is en nie van betalings vir die gebruik van die bane nie.

In die toekoms sal nuwe kennisgewings aangebring word om spelers in kenniste stel van voorwaardes vir gebruik en betalingsprosedures. Intussen kan die “eerlikheidsboksie’ nog gebruik word vir betaling om te speel.

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!