Lidmaatskap en fondse

Ons het suksesvol getender vir ‘n kontrak om groen vullis uit ons dorpe te verwyder, en ons vul ons inkomste aan en dek ons koste op hierdie manier. Dit sal nog steeds van ons vrywilligers vereis word om te help deur sleepwa vragte vullis op te tel en dit na die industriële gebied teneem. Laat weet ons asseblief as u van tyd tot tyd met ‘n vrag of twee kan help.

Veiligheidswagte vir kersvakansieseisoen

Om verskeie redes ervaar ons ‘n toename in misdaad oor die vakansieseisoen. In samewerking met die SAPD, BRRAG, ons Nagwagspan en ander gemeenskapsorganisasies begin ons gedurende hierdie tydperk met bykomende veiligheidsmaatreels en veiligheidsprojekte. Hierdie projekte fokus hoofsaaklik op die voorkoming van misdaad. BRRAG se hoofprojek oor die Kersvakansietydperk is die ontplooiing van bykomende veiligheidswagte om die gebiede te patrolleer waar ons voldoende deelnemende inwoners / huiseienaars het.

Patrollies word in beide die Ou Dorp en Riversbend in diens geneem. Die nagwaglede is baie aktief met gereelde patrollies deur gemeenskapslede in alle gebiede. Bykomende hulpbronne oor die vakansieseisoen sal verseker dat misdaad tot ‘n minimum beperk word.

Ten spyte van die toename in misdaad oor die Desember 2020 tot Januarie 2021-seisoen is geen huis- of voertuiginbrake aangemeld in die gebiede waar wagte ontplooi is nie.

Vir die Desember 2020/Januarie 2021-tydperk was die koste van die veiligheidswagte vir BRRAG R150 000. BRRAG het oorspronklik vir agt wagte beplan, maar as gevolg van die uitstekende reaksie van lede in die Boesmans se Ou Dorp, was dit moontlik om die aantal wagte te verhoog. Hierdie jaar is daar ‘n toename in die koste.

Voorlopige beplanning is weer vir elf wagte van middel Desember 2021 tot 9 Januarie 2022 om ons gebied te patrolleer. As BRRAG egter bykomende geld insamel, soos ons verlede jaar gedoen het, sal ons weer bykomende wagte aanstel.

Enige fondse wat van lede in die Riversbend-gebied ingesamel word, sal afsonderlik gehou word en uitsluitlik vir daardie gebied gebruik word. Die aantal wagte sal afhang van hoeveel geld ingesamel word.

Die aanvanklike gebiede wat deur wagte toegeken/gepatrolleer moet word, is soos volg:

 • Nagskof: Daar sal sewe wagte wees wat snags die Boesmans se Ou Dorp patrolleer. Die patrollieroetes sal oorvleuel om die doeltreffendste dekking aan deelnemende lede te bied.
 • Dagskof: Daar sal ‘n wag by die glybaan area en een wag by die nuwe strand motor park area wees.

BRRAG doen ‘n beroep op alle inwoners, eienaars en voornemende huurders om asseblief weer skenkings te maak vir hierdie lofwaardige projek. Deponeer asseblief jou skenking in die volgende bankrekening: .

BRRAG: Standard Bank
Takkode: 051117 Kenton on Sea
Rekeningnommer: 281116393.
Verwysing: Wagte.xx.Straat / Van.

Stuur asseblief ‘n e-pos kennisgewing aan bushmansratepayers@gmail.com met u besonderhede om ons te help om die korrekte huise te identifiseer wat bydra tot hierdie belangrike beskermingsplan

Merke sal in die straat buite die huise aangebring word wat bygedra het vir maklike identifikasie deur die wagte.

Lidmaatskapfooie

Daardie lede wat ledegeld vir 2022 van R350 wil betaal (of enige bedrag meer as wat dit baie waardeer sal word), kan dit ook nou doen. Stel ons asseblief in kennis van u lidmaatskapintekening wanneer u betaling doen. Alle gelde wat ontvang word, word goed gebruik in die instandhouding van die dorp. Verwysing: Lid.xx.Straat.Van

Tennisbaan

Ons het ‘n aparte tennisbaanfonds en doen ‘n beroep op gebruikers om skenkings in die eerlikheidsbussie by die klubhuis te plaas. Die nette is herstel en ons wil graag die lyne verf. Skenkings met verwysing “tennis” is ook welkom – sien ons webwerf onder bankwese vir verwysings.

Komiteelede

Ons moedig inwoners steeds aan om hulself beskikabbar te stel om op hierdie pro-aktiewe en hardwerkende komitee te dien en om met ons veelvuldige projekte by te staan.

Ons groet Corrie en Sheila Swanepoel, wat na die Rand verhuis. Ons kan nie genoeg dankie sê nie. Dankie vir die jare se diens aan Boesmansriviermond en sy gemeenskap. Ons wens julle alles van die beste toe by julle nuwe aftreehuis. Ons vertrou dat hierdie spesiale plek altyd deur julle onthou sal word. Bly veilig.

Kamerafonds

Ons komiteelid, Ferenc Toth, wat the gemeenskapskamerafondsinisiatief bestuur, is ook die voorsitter van die plaaslike kamerafonds. Dit is ook ‘n belangrike sekuriteitsinisiatief wat ons aandag en ondersteuning verdien. Ondersteun asseblief die kamerafonds.

Ons ondersteun die inisiatief om kameras by die parkeerarea / piekniekareas te installeer asook die ablusieblok wat voortdurend gevandaliseer word. Help asseblief deur ‘n skenking te maak in ons rekening met verwysing: Kamera.xx.Straat.Van.

Water

Ons verwag ‘n water-skaars Desember vakansie.

Die plaaslike Kamer van Besigheid het die inisiatief geneem om ‘n aantal varswatertenks in ons waterskaars dorpe te laat installeer. Buco verkoop vyf duisend liter tenks teen R3999 BTW ing. en tien duisend liter tenks teen R10650 BTW ing. As jy kan, gaar asseblief soveel reënwater as moontlik op.

Augustus 100 klub

Die Augusts 100 klubwenners was:

1se Prys – R 450 John Wesley
2e Prys – R 330 Marietjie Marais
3e Prys – R 270 Therese Schmidt

Baie geluk aan die wenners. As jy nie ‘n deelnemer is nie, sluit asseblief by hierdie prettige klub aan. Klik hier.

Riversbend

Met die lente in die lug, probeer Riversbend hard om dit te regverdig?
Ons doen ‘n beroep op die inwoners om asseblief die gebied vry te hou van onwettige storting, insluitend bouersrommel.
Kom ons belê eerder in iets inheems.

Kort historiese agtergrond

Gedeeltelik vertaal en aangepas uit die boekie “Boesmansriviermond Families”deur Elsa E Malherbe, November 1997.

 1. Bartholomeus Dias het sy kruis op 12 Maart 1488 by “Kwaaihoek” opgerig. Die plek is ongeveer 5 1/2 km vanaf die monding van die Boesmansrivier en ± 21/2 km vanaf die Boknesmond.
 2. Volgens die S.A. Biografiese Woordeboek Deel IV het Kaptein Robert Jacob Gordon, wat toe kaptein was van Die Kaapse Garnisoen, tussen November 1785 en Maart 1786 by die “Kwaaihoek” van vandag, oorblyfsels van die Diaskruis gevind. Die gegraveerde gedeeltes is na Kaapstad geneem maar het later verdwyn. Die res van hierdie padrão is later deur Prof. E. Axelson versamel en word tans in die biblioteek van die Universiteit van Witwatersrand bewaar. ‘n Replika van die oorspronklike Kruis is by “Kwaaihoek” opgerig.
 3. Volgens Patrick Cullinan se boek: “Robert Jacob Gordon 1743 – 1795. The Man and his Travels at the Cape” het kaptein Gordon in Januarie 1778 die mond van die Boesmansrivier bereik. Gordon sê: “Die rivier was 80 tot 100 treë breed op hierdie plek en het deur bosagtige heuwels geloop. Daar was ‘n sandbank by die mond, waar die buffels kruis en swem.” Hy het die strand plat en sanderig gevind, sonder rotse en daar was min brekers. Daar was geen baai nie. “So ver as wat ek kon sien het die die strand gestrek van E. deur N. en W. half S. en van die linker oewer van die rivier, het ‘n rotsagtige duin gestrek tot in die see, maar ‘n halfuur na die weste was die strand plat en ononderbroke. Daarna was daar nog ‘n rotsagtige duin.” Die beskrywing pas steeds by die rotsagtige duin aan die Kentonse kant van die mond en die ander rotsagtige duin is ons “Eerste Kwaaihoek” – die replika van die kruis is by “Derde Kwaaihoek”.
 4. In 1896 het ons Die Wrak van die Volo gehad.
 5. Volgens munisipale rekords was daar 3-4 huise voor 1900 en ongeveer 15 huise voor 1920.
 6. Tom Futter het toe sy plaas “Berthaville”, Gedeelte van Whitney, in erwe, onderverdeel. Dit is op 13 Desember 1928 op ‘n openbare veiling op Dubbeltjieplein verkoop. (Gemiddelde prys was £25).
 7.  In 1933 het die Departement van Bosbou hul erwe op die oorspronklike “ou” Boesmans verkoop. Die munisipale rekords het toe ‘n vinnige toename in die aantal huise aangedui.
 8.  ‘n Plaaslike Bestuursraad is op 2 November 1937 geproklameer. In 1941 is die status van Dorp bereik met Proklamasie No. 20 van die Kaapprovinsie. Die oord het toe “Boesmansriviermond” geword.
 9. Die eerste Anglikaanse Kerk is gedurende 1938 opgerig teen ‘n koste van £400 wat deur mnr C.O. Everton gebou is. Die “nuwe” en huidige kerk van St David is op 30 Desember 1939 deur biskop Cullen opgedra.
 10. Die N.G. kerkdienste is sedert die begin van die eeu onder die bome voor die Scheeperskraal-huis gehou. (Later die eiendom van Tant Ellaleen en Oom Danie Malan). Dic permanente inwoners, boere van die distrik en lvakansiegangers het almal saam geld ingesamel en die “kerksaal” is in 1950 gebou deur Mnr. Jan Crous. Hierdie saal het later die huidige kerkie geword.
 11. In 1962 is die Rooms-Katolieke Kerk deur mnr H.P.L. Stevens gebou.
 12. Die status van ne Plaaslike Raad is by proklamasie 19 gedateer 27 Januarie 1950 tot Dorpsbestuursraad opgradeer.
 13. Die moeders van Boesmans was baie bekommerd omdat hulle kinders na Kariega en Kasouga moes gaan vir vermaak en danse. ‘n Fondsinsameling is van stapel gestuur en geld is ingesamel om ‘n munisipale saal te bou. Nog ‘n voorbeeld van die ondersteunende gemeenskap van Boesmans! Sedertdien het die munisipaliteit kantore bygevoeg en verbeterings aan die oorspronklike saal aangebring.
 14. Die brug oor die Rivier na Kenton is in 1958 (Westelike-kant), 1960 (Oostelike kant) gebou. Wat ‘n jammerte dat hulle nie van meer pilare en minder sand gebruik gemaak het nie. Miskien kan hulle dit eendag verander en ons Rivier red!
 15. Die eerste straat is in 1967 geteer in ander strate in 1969 en 1972.
 16. Water is na eiendomme gepyp – 1969.
 17. E.S.C.O.M. het sy elektrisiteit in die 1970’s gebring.
 18. Uitbreiding 1 is ontwikkel – nou genoem Riversbend. (1982)
 19. Industriële erwe is in 1982 ontwikkel.
 20. Private baggering is begin deur bekommerde eiendomseienaars. (1983)
 21. Marselle Dorpsgebies is ontwikkel vir die plaaslike bevolking. Teerpaaie, straatligte en geriewe is aangebring. (1983)
 22. “Ons grootste bate is ons Rivier. Ons kan nie toelaat dat dit toeslik nie.” Nageslag onthou dit tog ASSEBLIEF.
 23. “Boesmans/Kariega Trust” gestig om na die Rivier om te sien – die ekologie. Ons is baie dankbaar vir hulle werk.
 24. Kliniek en ambulans funksioneel. (1982).
 25. Die Belastingbetalersvereniging is jare gelede gestig. Rekords is vernietig in die vuur en die werklike datum is onbekend. Dit was voor 1960. Hierdie veVeniging is steeds aktief en is baie besorg oor die welsyn van die Boesmansrivier en Boesmansriviermond.
 26. Die offisiële naam van die dorp is Boesmansriviermond.

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!