Beste Boesmansinwoners en besoekers,

Inleiding

Daar was ‘n ongemaklike toename in misdaad in ons omgewing gedurende 2019 en meer spesifiek sedert September hierdie jaar. Om verskeie redes is daar gewoonlik ‘n toename in misdaad oor die Kersseisoen. BRRAG, in samewerking met die SAPD en ander gemeenskaporganisasies beplan addisionele veiligheid- en sekuriteitsprojekte vir hierdie tydperk. Hierdie projekte se primêre fokus is op die voorkoming van misdaad. BRRAG konsentreer hoofsaaklik op die ontplooing van addisionele veiligheidswagte om daardie areas waar genoeg deelnemede inwoners/huiseienaars is, te patrolleer.

Patrollies word ontplooi in beide ou Boesmans en Riversbend. Die Riversbend Nagwag is baie aktief met gereelde patrollies deur gemeenskapslede in al ons areas. Met addisionle finansiele bronne oor die vakansieseisoen word verseker dat misdaad tot die minimum beperk word.

Ten spyte van die voorspelling van ‘n toename in misdaad vir die seisoen van Desember 2018 tot Januarie 2019, was daar minimale huisinbrake of motordiefstal aangemeld waar patrollies ontplooi is.

Koste

Vir die Desember 2018/Januarie 2019 periode het veiliheidswagte BRRAG ongeveer R150 000 gekos. BRRAG het oorspronklik vir agt wagte beplan, maar te danke aan die uitstekende reaksie van inwoners van ou Boesmans was dit moontlik om die aantal wagte te vermeerder. Voorlopige planne is tien wagte vir die periode van 13 Desember 2019 tot 5 Januarie 2020 om ons area te dek. Indien BRRAG egter addisionele fondse kan insamel, soos verlede jaar, sal addisionele wagte bygevoeg word.

Enige fondse wat in die Riversbend area ingevorder word, sal apart gehou word en uitsluitlik vir daardie area gebruik word. Die aantal wagte hang af van die bedrag wat ingevorder word.

Die aanvanklike areas wat deur wagte gepatrolleer sal word, is:

  • Nagskof: Daar sal sewe wagte wees wat ou Boesmansdorpie snags patrolleer. Die patrollieroetes sal oorvleuel om die effektiefste dekking te bewerkstellig.
  • Dagskof: Daar sal een wag by die sleephelling wees, asook een wag by die seestrand se parkeerarea.

BRRAG rig ‘n versoek aan alle inwoners, eienaars en voornemende huurders om weereens ‘n donasie te maak vir hierdie verdienstelike projek. Deponeer asseblief die donasie in die volgende bankrekening:

Bankrekening:  BRRAG
Bank: 
Standard Bank
Takkode:  051117 Kenton-on-Sea
Rekeningnommer:  281116393
Verwysing: Naam.Desember

Stuur asseblief ‘n e-poskennisgewing aan bushmansratepayers@gmail.com om ons te help om die korrekte huise wat bydra tot hierdie verdienstelike plan te identifiseer.

Hierdie huise sal in die straat gemerk word vir maklike identifikasie deur die wagte.

Ledegeld

Ons rig ‘n versoek aan alle lede wat dalk vergeet het om hulle ledegeld van R350 vir 2019 te betaal om dit asseblief so gou moontlik te doen. Indien u ledegeld vir 2020 ( R350 of enige bedrag meer as dit wat baie waardeer sal word) wil betaal, mag dit ook nou gedoen word. Laat ons asseblief weet of dit vir 2019 of 2020 is wanneer u die betaling vir ons stuur. Alle fondse word uiteindelik  gebruik vir die instandhouding van die dorp.  Kliek hier vir meer informasie.

Bly veilig

Selfs wanneer u in die huis is, wees asseblief veiligheidsbewus en sluit u deure met die buitestrale aan.  Moenie waardevolle items sigbaar laat rondlê in die motor of plekke sigbaar van die straat af nie. Rapporteer asseblief enige verdagte aktiwiteit aan Hi-Tec by 046 648 1032. Misdaad moet aan die SAPD by Kenton-on-Sea tel. 046 648 1222 of 082 911 gerapporteer word.

BRRAG sal, soos altyd, sy deel doen om almal veilig te hou, so ons vra dat elkeen sy deel doen. Dankie weereens aan almal wat verlede jaar tot ons sekuriteitsfonds bygedra het en ons vertrou dat almal weer sal bydra om so verdienstelike projek te ondersteun.

Met beste groete

Lötter Wepener
Voorsitter: Uitvoerende Komitee
Boesmansriviermond Belastingbetalersorganisasie

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!