Beste Boesmansinwoners en vakansiebesoekers
Sekuriteitswagte vir die Kersfeesseisoen

Inleiding

Sedert 2019 was daar ‘n onaanvaarbare toename in misdaad in ons omgewing veral sedert September van elke jaar. Om verskeie redes ondervind ons ‘n verdere toename in misdaad oor die vakansieseisoen. In samewerking met SAPD, BRRAG, ons Nagwagspan en ander gemeenskapsorganisasies onderneem ons om addisionele veiligheid- en sekuriteitsprojekte oor hierdie tydperk in werking te stel met die kernfokus op voorkoming van misdaad. BRRAG se hoofprojek is die aanstelling van addisionele sekuriteitswagte oor die Kerstyd om areas waar ons voldoende deelnemende inwoners/huiseienaars het te patrolleer.

Patrollies is in sowel die Ou Boesmansdorp as Riversbend ingestel. Die nagwaglede is baie aktief met gereelde patrollies deur gemeenskapslede in alle areas. Addisionele bronne oor die vakansieseisoen sal verseker dat misdaad tot die minimum beperk word.

Ten spyte van die verwagte toename in misdaad oor die tydperk van Desember 2019 tot Januarie 2020 is daar geen huis- of motordiefstal gerapporteer in die areas waar wagte ontplooi is nie.

Koste

Vir die tydperk van Desember 2019 tot Januarie 2020 was BRRAG se koste vir sekuriteitswagte R150 000. BRRAG het oorspronklik vir agt wagte beplan, maar deur die uitstekende reaksie van lede van Ou Boesmans was dit moontlik om die aantal wagte te vermeeder. Daar is hierdie jaar ‘n toename in kostes.

Voorlopige beplanning is weer vir elf wagte van middel-Desember 2020 tot Januarie 2021 om ons gebied te dek. As BRRAG egter addisionele fondse kan bekom soos verlede jaar, sal ons weer addisionele wagte kry.
Enige fondse wat in die Riversbendgebied ingevorder word, sal eksklusief vir daardie area aangewend word. Die aantal wagte is word bepaal deur die hoeveelheid fondse wat ingevorder word.

Die hoofareas wat aan wagte toeken word, is:

  • Nagskof: sewe wagte wat die Ou Boesmansdorp snags patrolleer. Die patrollieroetes sal oorvleuel om die mees effektiewe dekking aan deelnemende lede te gee.
  • Dagskof: ‘n wag by die sleephellingarea en een wag by die strandparkeerarea.

BRRAG doen ‘n beroep op alle inwoners, eienaars en voornemde huurders om asseblief weereens skenkings vir hierdie verdienstelike projek te maak. Plaas asseblief jou donasie in die volgende bankrekening:

Rekeningnaam: BRRAG
Bank: Standard Bank
Takkode: 051117 Kenton-on-Sea
Rekeningnommer: 281116393
Verwysing: Wagte xxStraat/Van.

Stuur asseblief ‘n kennisgewing per epos aan bushmansratepayers@gmail.com met besonderhede van jou donasie om ons te help met die identifisering van die korrekte wonings wat bydra tot hierdie verdientelike sekuriteitsplan.

Merke sal in die straat buite die huise wat bygedra het gemaak word vir maklike identifikasie deur die wagte.

Ledegeld

Lede wat ledegeld van R350 vir 2020 wil inbetaal (of enige bedrag meer as dit sal baie waardeer word), mag dit nou reeds doen. Laat ons asseblief weet as jy die ledegeld inbetaal het. Alle gelde word vir instandhouding van die dorp gebruik. Verwysing: LedegeldxxStraat.Van.

Wees veilig

Selfs as jy in die huis is, wees asseblief veiligheidsbewus en hou deure gesluit en buitestrale aan. Moenie waardevolle items in sig los in motors of plekke sigbaar van die straat af by vensters nie. Rapporteer asseblief enige verdagte aktiwiteit aan Hi-Tec by 046 648 1032. Misdaad moet aan die SAPD by Kenton-on-Sea telefoon 046 648 1222 of 082 911 gerapporteer word.

BRRAG sal soos gewoonlik sy deel doen om almal veilig te hou, so ons vra dat jy ook jou deel doen. Baie dankie aan almal wat verlede jaar tot ons sekuriteitsfonds bygedra het en ons is seker dat almal weer hulle deel sal doen en so ‘n belangrike gemeenskapsprojek sal ondersteun.

Met beste wense

Lötter Wepener
Voorsitter: Uitvoerende komitee
Boesmansriviermond Belastingbetalersorganisasie

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!