Welkom by ons finale Nuusbrief vir 2019
Van die Redakteur

Dit is weer daardie tyd van die jaar en ek kan nie wag om deel te wees van die groter prentjie van Boesmans in Kerstyd nie. Bolangs lyk Boesmans so kalm soos ‘n swaan op die water, maar soos ons almal weet, is daardie swaan woes aan die watertrap onder die oppervlakte om vorentoe te beweeg en bo te bly. Dis presies hoe dit hier in Boesmans gaan.

Dit is ‘n samekoms van mense wat werklik vir die gemeenskap omgee, mense wat hulle tyd die hele jaar lank gee om die pragtige omgewing van Boesmans en Riversbend in die versorgde toestand te hou wat gedurende die vakansies vir julle sigbaar is.

Ons glo ook in gemeenskapsgees en ons doel is om soveel inwoners moontlik betrokke te kry om al ons vakansiegangers gedurende die feesseisoen welkom te laat voel. Ons sien in afwagting uit na julle koms.

Ons Kersmark is op 16 Desember by die ou Boesmans Dorpsaal van 8:00 tot 14:00. Daar sal baie stalletjies wees, asook vrolike musiek, warm kos, boereworsrolle, vetkoek, pannekoek, koeldrank en so voorts. So, begin die vakansie met ‘n besoek aan die Kersmark en kry dalk ‘n laat Kersgeskenk of twee.

Daar sal ook ‘n geleentheid wees om kaartjies vir ons Gemeenskap Lotery te kry met wonderlike pryse om te wen. Die eerste prys, goedgunstiglik geskenk deur Sibuya Tented Camps, is ‘n daguitstappie na Sibuya Wildreservaat vir twee volwassenes wat ‘n rit op die Kariegarivier na Sibuya toe, ‘n heerlike middagete op die wal van die rivier, ‘n drie-uurlange wildsrit, versnaperinge deur die dag en ‘n terugrit op die Kariega tot by Kenton insluit. Die prys se waarde is R3,276.(onderhewig aan voorwaardes). Vanuit ‘n onbevooroordeelde en persoonlike oogpunt kan ek eerlikwaar die wildsreservaat aanbeveel.

Redakteur

Uit die Voorsitterstoel

DANKIE

Een van ons lede, Jurgen Potgieter, het aangebied om kosteloos ons webruimte te behartig. Dit beteken ‘n besparing van R100 per maand vir ons. Jurgen het reeds die webruimte oorgeneem en ons is baie dankbaar vir sy vriendelike bystand. Hy verdien ‘n veertjie in die hoed. Baie dankie, Jurgen.

KOMITEELEDE

Ons is op soek na vrywilligers wat diens kan lewer as komiteelede van BRRAG. Ons het is ‘n tekort aan lede op ons komitee, wat tans ‘n gemiddelde ouderdom van 70 het!! As dit nie vir Ference was nie, sou die ouderdom ver bokant 70 gewees het. Ons doen ‘n beroep op ons lede om ons asseblief te help met die beplanning en uitvoering van ons projekte. BRRAG speel ‘n belangrike rol in die instandhouding van ons dorpies en om die Munisipaliteit aan te moedig om dienste te lewer. Dit is in belang van almal se beleggings om aktief betrokke te bly, so steek asseblief jou hand op.

NAGWAGGROEP

Ons Nagwaggroep onder leiding van Ference Toth was baie aktief en het in samewerking met HiTec en die SAPD goeie suksesse gehad. Ondersteun hulle asseblief. Alle donasies in die BRRAG rekening wat gemerk is NAGWAG word vir die werk van hierdie groep toegewyde mense apart gehou. Ons kon reeds help met die verskaffing van flitse, koeelvastebaadjies en radios. Hulle het ook brandstof en ander toerusting nodig, so hou aan met die ondersteuning.

DROOGTE…

Ons is almal bewus van die hele land se droogte met nuusflitse en TV-onderhoude wat elke dag inkom….. een daarvan was dat dit die ergste in 1000 jaar is. Ndlambe loop ook deur. Die Munisipaliteit het ‘n resolusie aanvaar om as droogterampgebied verklaar te word, hopelik om van ander regeringstrukture ondersteuning te kry. Toe, op 24 Oktober 2019, verklaar die Premier van die Oos-Kaap ‘n provinsiale ramptoestand as gevolg van die droogte wat die Provinsie ondervind.

Feit is dat ons almal gedurende die komende vakansie in die droogtegeteisterde gebied gaan wees. Ons doen ‘n beroep op lede en inwoners om met die besparing van water te help sodat watervoorsiening vermeerder kan word. Besparing gebeur deur water met wysheid en bedagsaamheid te gebruik. Watervoorraad kan deur huiseienaars aangevul word deur tenks aan te skaf en so die druk op beskikbare bronne te verlig. Die oproep is ……… HELP ASSEBLIEF WATER BESPAAR, terwyl jy jou vakansie geniet.

Onthou asseblief van die munisipale waterbeperkings – kyk na die artikel op ons webruimte.

Rapporteer waterlekkasies by Mike White 082 457 8408.

Besoekers wat waterverskaffingprobleme in huurhuise ondervind en nie gewoond is aan vreemde loodgietersinstallasies nie, volg asb die onderstaande prosedure:

  1. Het jy geen water nie of is die druk net laag?
  2. Kontroleer asb met jou buurman of hy dieselfde probleem het. As die antwoord “ja” is, rapporteer per SMS of WhatsApp by 082 457 8408 en die Munisipaliteit se taakspan sal van die problem in kennis gestel word.
  3. As jou buurman water het, is daar ‘n probleem op jou eiendom. Maak seker dat die kraan by die munisipale meter in die straat oop is. Die kraan is reg agter die meter en dikwels onder sand begrawe.
  4. Kyk of daar water uit die kraan naaste aan die meter kom. Indien wel, is daar dalk nog ‘n isolasieklep in die pyplyn na ou huis toe. Maak seker dit is oop.
  5. Kyk of jou munisipale watermeter aktief is. As dit beweeg maar daar is geen water nie of lae druk in die huis, dan is daar ‘n lek op jou eiendom en kos dit jou geld vir vermorste water. Bel so gou moontlik ‘n loodgieter om dit te herstel.
  6. Gebruik jy water uit jou tenks? Indien wel, kontroleer die pomp en die posisie van jou krane wat tenkwatervoorsiening oorskakel na munisipale watervoorsiening.
  7. Kom daar lug uit jou krane. Indien wel, rapporteer per SMS of WhatsApp aan 082 457 8408 en die Munisipale taakspan sal in kennis gestel word.

BRRAG TREILERPARKERING

Ons treiler moet ‘n staanplek kry. Het enige lid vir ons parkeerplek vir wanneer dit nie gebruik word nie? Die treiler is beskikbaar aan lede om tuinafval na die aangewyste area te vervoer teen R150 per dag. Stuur ‘n epos na bushmansratepayers@gmail.com en ons sal reageer.

DESEMBER SEKURITEIT

Baie dankie aan elkeen wat ingekoop het in die projek om vakansiesekuriteitwagte te ondersteun. Hulle maak elke jaar ‘n groot verskil om misdaadsyfers laag te hou. Die wagte het hierdie jaar ‘n inklokstelsel waar hulle op vasgestelde tye inklok en vanaf die kontrolekamer gemonitor word. As enige iemand dalk ‘n ronddwalery of iets verdag sien uit ‘n sekuriteitsoogpunt, stuur asb ‘n epos na bg adres en ons sal probeer aandag gee aan die saak. Elke wag sal ‘n naamplaatjie of nommer dra vir identifikasie. Dit is ook nie te laat om nog finansieel by te dra tot hierdie verdienstelike projek nie.

BRRAG
Standard Bank
Takkode: 051117, Kenton-on-Sea
Rekeningno. 281116393
Verwysing: Naam/adres.Guards
Stuur asb ‘n epos as kennisgewing na bushmansratepayers@gmail.com sodat ons jou huis kan identifiseer om te merk vir beskerming.

KAMERAFONDS – Ference Toth

Daar is baie goeie nuus oor die kamerafonds. Die nuwe veselnetwerk ondersteuning is aan ons gebied se kameras gekoppel, wat die vele probleme wat in die verlede ondervind is, nou uit die weg ruim. Boknes, Cannon Rocks, Boesmansrivier, Riversbend, Nature’s Landing en Kenton on Sea amalgameer by die the Hi-Tec operasiesentrum. Kunsmatige intelligensie sagteware is op ‘n proeflopie gedurende die vakansie en volle implementering van van die kunsmatige intelligensie sal vir die bestaande kameras in die Nuwejaar geskied. Dit sal die operasionele koste verlaag en baie makliker bestuur kan word. In plaas daarvan dat een persoon 130 kameras gelyktydig moet monitor doen die kunsmatige intelligensie die werk vir jou. Die personeel sal dus na swart skerms kyk en slegs wanneer daar menslike beweging is sal aandag getrek word. Nieteenstaande hierdie funksionering, word opnames van werklike gebeure steeds in die agtergrond gemaak vir latere maklike ondersoeke, indien nodig. (Die data koste word op die manier laer gehou).

Dit is belangrik dat die gemeenskap van Riversbend en Boesmans eienaarskap neem van ons eie kameras and finansiele bydraes maak tot die projek sodat ons ons veiligheid en sekuritiet in die toekoms kan bevorder. Hierdie kunsmatige intelligensie is wonderlik vir omtrek- en grens beskering, ook by eiendomme vir vals alarm beskerming. Persoonlike beskermingsisteme kan maklik by die oorhoofse sisteem inskakel teen minimale koste. Kunsmatige intelligensie is die nuwe pad vorentoe en is reeds oral in die land met groot sukses geimplenteer. Die wiel is uitgevind, kom ons maak mee.

Dit is van uiterste belang dat ons almal met die projek saamwerk. As ons bure soos Boknes dit kan doen, dan kan ons ook. Dit is moontlik deur gemeenskapsbetrokkenheid en ‘n verenigde front.

KENNISGEWING VAN AJV

Neem asb kennis van ons AJV om 09:00 op 27 Desember 2019 in die ou Dorpsaal. ‘n Voorstel om die finansiele jaareinde van November tot Oktober te verander, sal soos volg op die tafel wees:
2.2.7 “financial year” means the period from November in any year to 31 October of the following year;

Ons moet die druk om die finansiële state te voltooi voor ons AJV aanbreek want die paar dae gedurende ‘n dolle Desember is net nie genoeg nie.
Probeer om asseblief die AJV by te woon en ondersteun so die organisasie.

BETALINGS AAN BRRAG

Dit is soms moeilik om betalings in die bankrekening toe te wys aan spesifieke instansies en ons stel die volgende verwysings voor vir betalings bv doel van betaling, huisnommer en Straatnaam. U van.

Desemberwagte
Guards.xxPark/Van

Nagwag
Nwatch.xxRivier.Van

Lidmaatskapfooi
Subs.xxLoerie.Van

Donasies / instandhouding
Donasie.xxCoetzer.Van

100 Klub
100 Klub.xxLaan.Van

Kamerafonds
Kamera.xxStraat.Van

Hierdie verwysings sal ook op ons webruimte kom vir toekomstige verwysings

BRRAG
Standard Bank
Takkode: 051117
Kenton-on-Sea
Rekeningno: 281116393.
Verwysing: soos bo.
Stuur asb ‘n epos vir kennisgewing aan bushmansratepayers@gmail.com om ons te help om betalings korrek te identifiseer.

Gemeenskapfondsinsameling

Portfolio – Jack Dell
Ons besigste tyd van die jaar vir fondsinsameling sluit ook ons eie Gemeenskap Kersfeesbraai op 6 Desember by die Tennisklub in.

Op 16 Desember samel ons fondse in met die Kersmark by die ou Boesmans Dorpsaal.

Die laaste kans vir kaartjies vir die lotterytrekking is by die AJV op 27 Desember, 9:00 in die Boesmans Dorpsaal.

Gemeenskap : Algemene inligting

Vir die heel eerste keer kon die NAGWAG Sekuriteitslede en hulle familie ‘n braai by die Tennisklub in Boesmans bywoon. Daar was dertig volwassenes en agtien kinders wat heerlik gesmul het aan boereworsrolle, hoendersosaties, verskeie slaaie en poedings, gevolg deur mashmallows rooster oor die vuur. (Net die grootmense het alkohol gedrink en geen kinders is beseer tydens hierdie okkasie nie). Hierdie ouens en asters wat aktief by die Nagwaginisiatief betrokke is, het hierdie ontspanning verdien. Daar is besluit dat hierdie braai ‘n jaarlikse instelling sal wees as blyk van waardering vir die groep se vrywillige diens aan die gemeenskap.

Paaie

Kerstyd is ‘n besige tyd op die paaie, ook in ons dorpie, so wees asseblief ekstra oplettend en wees op die uitkyk vir kinders, bejaardes en honde. Ons spoedbeperkings is 40 kpu en 25kpu op verskillende plekke.

Honde-eienaars

Wees asseblief bedagsaam en tel op as jou hond sy ding op ‘n publieke plek gedoen het, veral op die strand waar mense loop en ontspan. Raak daarvan ontslae in jou asblik by die huis.

Brokkies

Vir die vroue:

V: Waarom is daar meer vroue in Argeologie as mans?
A: Want hulle wil altyd ou koeie uit die sloot opgrawe..

Vroulief was weer in ‘n botsing met die kar vandag. Sy het vir die polisie vertel dat die man teen wie sy gebots het besig was om op sy selfoon te praat en ‘n blikkie bier te drink! Die polisie se antwoord was dat hy in sy eie sitkamer kon doen wat hy wil.

Vir die manne:

Man: Dis nie hoeveel keer jy val nie, dis hoeveel keer jy weer opstaan. Konstabel: Ja, dis hoe hoe soberheidstoetse werk, Meneer.

Vir die ouer generasie:

Die voordele van ‘n goeie woordeskat!

Ek het onlangs ‘n ou ingenieursvriend van my opgesoek en gevra waarmee hy deesdae besig is. Sy antwoord was dat besig was om te werk aan “die aquatermiese behandeling van keramiek, aluminium en staal onder beperkende omstandighede”. Ek was vol bewondering tot ek agterkom dat hy skottelgoed was in warm water onder toesig van sy vrou.

Ten laaste

Kroegman aan Van der Merwe “ Jou glas is leeg. Nog enetjie?”
Fronsend antwoord Van der Merwe “Wat op dees aarde moet ek met twee glase wat leeg is doen?”

‘N KERSFEES VOL VREUGDE EN GELUKKIGE NUWE JAAR

Get the news first

Join our email list to receive the latest news and updates from our team.

It's free! Click here and subscribe now.

You have Successfully Subscribed!